Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Dongeradeel  
 
 
Aantal bedrijven: 3361
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Aalzum
Anjum
Bornwird
Brantgum
Dokkum
Ee
Engwierum
Foudgum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hiaure
Holwerd
Jouswier
Lioessens
Metslawier
Moddergat
Morra
Nes gem Dongeradeel
Niawier
Oosternijkerk
Oostrum Fr
Paesens
Raard
Ternaard
Waaxens gem Dongeradeel
Wetzens
Wierum

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Woodconstruct B.V.
Holwerterdyk 14 C
9145 RK Ternaard (Gemeente Dongeradeel)

Dongeradeel
Gemeente Dongeradeel
Stedin Operations B.V. 
Birdaarderstraatweg 127 
9101 CZ Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Monsma Bouw B.V.
Tsjerkestrjitte 8
9147 BM Hantum (Gemeente Dongeradeel)
Woodconstruct Factory B.V. 
Holwerterdyk 14 C 
9145 RK Ternaard (Gemeente Dongeradeel)
Monsma Beheer B.V.
Tsjerkestrjitte 8
9147 BM Hantum (Gemeente Dongeradeel)
Changes Design 
Roptawei 27 
9123 JA Metslawier (Gemeente Dongeradeel)
HJ Engineering
De Kegen 2
9156 AK Bornwird (Gemeente Dongeradeel)
Hollandse wateren 
De Wiel 2 
9136 PW Paesens (Gemeente Dongeradeel)
GL Business Advising
Nijbuorren 8
9137 SJ Oosternijkerk (Gemeente Dongeradeel)
Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard 
Stasjonswei 3 
9151 JL Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Begrafenisvereniging de Laatste Eer
Hantumerwei 15
9145 CL Ternaard (Gemeente Dongeradeel)
V.O.F. Hiemstra Ternaard 
Langewei 1 
9145 CJ Ternaard (Gemeente Dongeradeel)
HANSELIEN B.V.
Lytse Wei 7 A
9132 LL Engwierum (Gemeente Dongeradeel)
Buurtvereniging Tibma 
Kriensenswei 1 
9131 EL Ee (Gemeente Dongeradeel)
Kindercoach High 5 Dokkum
Hogedijken 23
9101 WV Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
N. Kuipers 
Vleesmarkt 47 
9101 MJ Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Baby musthave box
Parksterbolwerk 13
9101 JX Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
G. Kooistra Metselwerken 
Wâlddyk 4 
9101 BK Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Holdbaar
Tichelwei 32
9125 EB Oostrum (Gemeente Dongeradeel)
FoodVans 
Westersingel 5 
9101 ME Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Orthodontiepraktijk Dokkum
Birdaarderstraatweg 76
9101 PK Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
RP keukens & sanitair 
Zuiderschans 6 C 
9101 PZ Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
BZBM Coaching
Medwert 4
9101 SE Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
KABL 
Heechswei 11 
9125 EG Oostrum (Gemeente Dongeradeel)
Infra Consult Dokkum
Fuldastraat 5
9101 WE Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback