Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Littenseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 1993
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Baaium
Baard
Bears Fr
Boazum
Britswert
Easterein
Easterlittens
Easterwierrum
Hidaard
Hilaard
Hinnaard
Huns
Iens
Itens
Jellum
Jorwert
Kubaard
Leons
Lytsewierrum
Mantgum
Reahus
Rien
Spannum
Waaksens gem Litt
Weidum
Winsum Fr
Wiuwert
Wjelsryp
Wommels

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Rijschool Theo Postma
Skries 9
8731 DG Wommels (Gemeente Littenseradiel)

Gemeente Littenseradiel
Littenseradiel
Autobedrijf Pieter Miedema 
Smidsstrjitte 9 
9027 BK Hilaard (Gemeente Littenseradiel)
Celebrity Stables B.V.
Hegedyk 11
9024 BG Weidum (Gemeente Littenseradiel)
Retro Home 
Wielsterdyk 33 
9024 BD Weidum (Gemeente Littenseradiel)
Serigala sports
Doarpsstrjitte 44
9021 CM Easterwierrum (Gemeente Littenseradiel)
MEO Marjo Eerste Hulp Opleidingen 
Balthasar Beckerstrjitte 5 
8835 XN Easterlittens (Gemeente Littenseradiel)
Timmerbedriuw B. Strikwerda
Spannumerdyk 8
8831 XX Winsum (Gemeente Littenseradiel)
SKEPdesign 
Hôfsleane 16 
8734 HN Easterein (Gemeente Littenseradiel)
Thús bij Tiny
Oer de feart 1
8637 VV Wiuwert (Gemeente Littenseradiel)
Lobregt Veiligheidsdiensten 
Labadistendyk 14 
8637 VJ Wiuwert (Gemeente Littenseradiel)
Veehouderij Poelsma
Sylsterdyk 2
8635 MS Boazum (Gemeente Littenseradiel)
Protestantse Streekgemeente De Slachsang 
Tsjerkebuorren 1 
8635 MC Boazum (Gemeente Littenseradiel)
Jachtservice Martin Knigge
It Oerd 6
8635 LB Boazum (Gemeente Littenseradiel)
Carlawierenga 
De Prikken 6 
8732 EN Kûbaard (Gemeente Littenseradiel)
Poffertjeskraam De Boer
Greate Buorren 35
9024 EJ Weidum (Gemeente Littenseradiel)
DTP Studio Sonja 
De Terp 3 
8831 ZG Winsum (Gemeente Littenseradiel)
Moai&Sa salon Jorien
Mied'igge 28
8831 XP Winsum (Gemeente Littenseradiel)
Architectenburo Syb C. Eldering B.V. 
Hoxwier 1 
9022 AW Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
Architectenburo Syb C. Eldering
Hoxwier 1
9022 AW Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
Poartfinne B.V. 
Doarpsstrjitte 51 A 
9021 CK Easterwierrum (Gemeente Littenseradiel)
Jurjen Koopal Transport
Fâldenserwei 6
8834 XJ Baard (Gemeente Littenseradiel)
Junior Productions 
Sint Japiksdyk 14 
8831 ZN Winsum (Gemeente Littenseradiel)
Schroevenkopen.nl
Greate Streek 12
8831 XV Winsum (Gemeente Littenseradiel)
De Tsjettel 
Tsjerkebuorren 3 
8831 XH Winsum (Gemeente Littenseradiel)
Exclusive Bitless & Western
De Nijstêd 9
8735 HV Itens (Gemeente Littenseradiel)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback