Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 30
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Stichting Precisielandbouw "De Wadden"
Slachte 6
8855 XB Sexbierum


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Imkervereniging "De Schylger Hunninghouwers"
Westerbuurtstraat 33
8881 AC West-Terschelling
Frisian Wood
Klokmakkerij 9
8501 ZS Joure
Fleurein Bioscience
Julianastraat 69
8601 GP Sneek
Blessumer Groepsfokkerij
Binnenpad 2
8805 TC Hitzum
Stichting Station voor Carnicateelt
Hornsjildeweg 1
8891 JJ Midsland
Stichting Precisielandbouw In Noord Friesland
Ropsterwei 16
9137 RH Oosternijkerk
Stichting Projecten Akkerbouwers de Bjirmen
Sedyk 1
8854 RR Oosterbierum
Stichting 't Groene Hart Gaasterland
Leise Leane 8
8572 WH Rijs
Het Teamrolgilde, Nederlandse vereniging voor Teamrolmanagement
Wiidswâl 40
8465 PV Oudehaske
Oerbosch - Stichting ter bevordering van bosbegraafplaatsen
Klaphornewei 1
9171 LH Blije
Van Sytzama Stichting
Paardebloem 4
9104 BR Damwoude
Stichting Hepkema's Boschjes
't Noard 60
8721 GD Warns
Wildbeheereenheid "Tsjonger en Ald Djip"
Ulbe van Houtenstrjitte 92
9061 AV Gytsjerk
Stichting Gezonde Schapen
Lavendelheide 9
9202 PD Drachten
Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Oer de Wjuk
Blessumerdyk 2
9032 XA Blessum
Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer TUSKEN BOARN EN SWETTE
Domela Nieuwenhuisweg 119
9245 VD Nij Beets
Pluimveevereniging "De Aeikoer"
Tsjerkebuorren 20
9286 GB Twijzel
New Hampshires Fokkers Club
Burdaarderstrjitwei 19
9106 GA Sibrandahûs
Stichting Schaapstil
Wismastate 202
8926 RE Leeuwarden
International Horse Breeders Association Heavy Warmblood
Hanestreek 6
8435 VW Donkerbroek
Loonbedrijf Terpstra
Snitserdijk 23
9012 DR Raerd
Sikma Agritec
Douwelaan 42
9062 EN Oentsjerk
Agrarisch Loonbedrijf Gebr. Heeringa B.V.
Wiersterwei 3
9014 CH Terzool
Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap
Fjildwei 39
8541 AB Akmarijp
 1 2 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback