Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 865
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Loonbedrijf A.J. Bouma
Marwertsterdyk 8
9088 CA Wirdum Fr


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

MSD Delta Groen
Esdoornstraat 40 -1
8924 BK Leeuwarden
Stichting Precisielandbouw "De Wadden"
Slachte 6
8855 XB Sexbierum
Theo Wijntjes B.V.
Bûtenweg 9
8424 PR Elsloo
Elmolino
Houtsnip 31
8521 RE Sint Nicolaasga
Finkum
Hege Hearewei 12
9053 LR Finkum
Mollenbestrijding R. de Boer
Lytse Buorren 14
9262 SV Sumar
Montagebedrijf C. Lezwijn
Slotemaker de Bruïneweg 83
8433 MG Haulerwijk
Hiemstra Dienstverlening Oldeholtwolde
Slingerweg 1
8477 BE Oldeholtwolde
Ronny de With Verhuur
Rusken 2
8467 SX Vegelinsoord
Bedrijfsverzorging W. van der Meer
Ringstraat 9
8715 JT Stavoren
Orchideal LTD
Oude Trekweg 76
8861 KT Harlingen
Paardenhandel Wiersma
Bovenweg 49
8723 EC Koudum
Tuinaanleg en Onderhoud O. Kuipers
Goudtsjeblom Strjitte 20
9288 AM Kootstertille
Kuperus Loon- & klusbedrijf
Legemeersterweg 20
8527 DS Legemeer
De Harder Dienstverlening
Pepergaweg 33
8396 GX Peperga
De Hovenier 2000
Menso Poppiusstraat 37
8536 TX Oosterzee
Kristiaan Agrarische Dienstverlening
Herenweg 136
8435 WZ Donkerbroek
V.o.f. Adonis
Polsleatwei 15
8491 EK Akkrum
Jan Tjeerdsma Agrarische Dienstverlening
Watse Eelkesstrjitte 8
8401 RJ Gorredijk
Imkervereniging "De Schylger Hunninghouwers"
Westerbuurtstraat 33
8881 AC West-Terschelling
Boomrooierij, handelsonderneming en verhuur J. Wind
It Blêd 21
8521 PL Sint Nicolaasga
Stuiver mechanisatie en staltechniek
Grindweg 57
8485 JD Munnekeburen
Johan van der Ende
Schoterweg 13 a
8462 TE Rotstergaast
Melkveehouderij Falkena
Buren 18
8745 NB Longerhouw
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback