Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 101707
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Splash Battle
De Tuinen 3 k
9201 GB Drachten


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Martine Jacobs
Skoallestrjitte 12
9178 GR Wânswert
Familiestichting Mardi
Noorderstreek 44
9166 NR Schiermonnikoog
Het Juiste Vislood
Middenstreek 13
9166 LL Schiermonnikoog
AmelandEén
De Stringen 3
9162 EX Ballum
Tandartspraktijk Ameland
Douwe Klipweg 14
9162 EP Ballum
Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard
Stasjonswei 3
9151 JL Holwerd
Begrafenisvereniging de Laatste Eer
Hantumerwei 15
9145 CL Ternaard
V.O.F. Hiemstra Ternaard
Langewei 1
9145 CJ Ternaard
HANSELIEN B.V.
Lytse Wei 7 A
9132 LL Engwierum
Buurtvereniging Tibma
Kriensenswei 1
9131 EL Ee
Hout 't simpel
Foarwei 8
9113 PD Wâlterswâld
Protestantse Gemeente Claercamp
Van Burmaniastrjitte 1
9105 LE Rinsumageast
Kindercoach High 5 Dokkum
Hogedijken 23
9101 WV Dokkum
N. Kuipers
Vleesmarkt 47
9101 MJ Dokkum
Baby musthave box
Parksterbolwerk 13
9101 JX Dokkum
G. Kooistra Metselwerken
Wâlddyk 4
9101 BK Dokkum
B&B Bijlucie
Hegedyk 57
9089 BP Wytgaard
Protestantse Gemeente Wirdum e.o.
Hôf 2
9088 AM Wirdum
PierKornelisDijkstraBosmanMeijer
de Pôlle 18
9084 BT Goutum
Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga
Brédyk 3
9084 AG Goutum
Baden in Luxe
Middelweg-West 217
9079 MK St.-Jacobiparochie
Bouwbedrijf Zikoo
Burg Vlaskampstraat 30
9076 EV St.-Annaparochie
Conny Kuhn uw kapster
Grietmansstraat 74
9076 BD St.-Annaparochie
GD Buruma
Stasjonswei 1
9073 GJ Marrum
<<  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback