Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
 
Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

 1. Deze website is eigendom van 2miljoen.nl en wordt ook door 2miljoen.nl op de markt gebracht. Gebruik van deze website is onderhevig aan onderstaande gebruiksvoorwaarden welke gebaseerd zijn op basis van de Nederlandse wetgeving en rechtspraak.

Copyright

 1. 2miljoen.nl verleent u een niet-exclusieve licentie om de website en de inhoud van de website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Reproductie of distributie van de website of de inhoud van de website voor commerciële doeleinden is verboden.
 2. U bevestigt dat het copyright, de databaserechten, de taxonomie en elk ander geestelijk eigendom op deze website of met betrekking tot de inhoud en de taxonomie, eigendom zijn van 2miljoen.nl.
 3. U mag de inhoud van deze website uitsluiten afdrukken voor persoonlijk gebruik. Elk commercieel gebruik of gebruik voor publieke doeleinden of publicatie is niet toegestaan.
 4. Niets van de inhoud van 2miljoen.nl, de taxonomie of enig ander materiaal dat op de website gepubliceerd wordt, mag naar andere websites getransporteerd worden of op andere websites opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming van 2miljoen.nl.
 5. Uitzondering hierop vormt de indexering van de 2miljoen.nl website en database door reguliere internet zoekmachines. Verzoeken voor publicatie van materiaal afkomstig van de 2miljoen.nl website kunnen gestuurd worden naar 2miljoen.nl.
 6. De naam 2miljoen.nl is een handelsnaam van 2miljoen.nl. Gebruik of reproductie of het toestaan van gebruik of reproductie van de naam en het logo zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2miljoen.nl.

Privacy

 1. 2miljoen.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Disclaimer

 1. 2miljoen.nl geeft geen garantie ten aanzien van de beschikbaarheid, de kwaliteit of de functionaliteit van deze website. Toegang tot de website mag ten allen tijde onderbroken, beperkt of vertraagd worden zonder opgaaf van redenen. 2miljoen.nl geeft met betrekking tot al het materiaal dat op deze website gepubliceerd wordt geen garantie ten aaanzien van juistheid, compleetheid, tijdloosheid, tijdgebondenheid of enig ander specifiek gebruik.
 2. Met inachtneming van de gestelde wettelijke grenzen is 2miljoen.nl niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (inclusief financieel verlies, schade of verlies in zakelijke projecten, verlies van winst of enige andere gevolgschade) voortkomend uit het gebruik van de website of het gebruik van de inhoud van de website, het niet kunnen beschikken over de website of de inhoud van de website, of voortkomend uit besluiten genomen op basis van het gebruik van de website of de inhoud van de website.
 3. 2miljoen.nl bevat links en verwijzingen naar andere websites. 2miljoen.nl is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van deze websites. Informatie op 2miljoen.nl, of via hypertext links op 2miljoen.nl, wordt beschikbaar gesteld buiten verantwoordelijkheid van 2miljoen.nl. 2miljoen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid (ook niet als gevolg van nalatigheid) met betrekking tot informatie op of informatie die toegankelijk is via 2miljoen.nl.

Veranderingen in de website en database

 1. 2miljoen.nl mag ten allen tijde veranderingen in de website doorvoeren of de website of delen van de website sluiten. Tevens behoudt 2miljoen.nl ten allen tijden het recht bedrijfsgevens te wijzigen, weigeren, verwijderen of toe te voegen aan de database. Op verzoek verwijdert 2miljoen.nl specifieke vermeldingen na verificatie met de bron.


         
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback
Copyright © 2004-2013 2miljoen.nl. Alle rechten voorbehouden.