Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Boarnsterhim  
 
 
Aantal bedrijven: 3578
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Akkrum
Aldeboarn
Dearsum
Eagum
Friens
Grou
Idaerd
Jirnsum
Nes gem Boarnsterhim
Poppenwier
Raerd
Reduzum
Sibrandabuorren
Terherne
Tersoal
Warstiens
Warten
Wergea

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
's Lands Welvaren B.V.
Kerkbuurt 1
9005 NZ Wergea (Gemeente Boarnsterhim)

Boarnsterhim
Gemeente Boarnsterhim
Melkveehouderij van Vliet 
Bûtlânswei 1 
9011 WP Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
ANKA Beheer B.V.
It Fjild 19
9001 MX Grou (Gemeente Boarnsterhim)
hansbijker-retail 
W Jehannes Koopmansstr 37 
8491 DM Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Keuken Discounter B.V.
Folkert Kuipersstrjitte 16
8491 DG Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Tim Gunkel Training & Coaching 
Slotsdyk 16 
9012 DT Raerd (Gemeente Boarnsterhim)
Stichting Theatergroep FIER
It Houtstek 7
9008 TW Reduzum (Gemeente Boarnsterhim)
Kooiker Groep Beheer B.V. 
De Finnen 3 
9001 XW Grou (Gemeente Boarnsterhim)
DomestiCare Boarnsterhim State
Wjitteringswei 67
8495 JM Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Electronic Monitoring Consultancy B.V. 
De Reak 30 
8494 PN Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Goal Oriented Approach-software B.V.
De Reak 30
8494 PN Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Camping op Pean 
Birstum 10 
8494 MZ Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Woord Web & Media
Suster v.d. Vegtstrjitte 58
8491 GE Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Jongbloed Agro Beheer B.V. i.o. 
Polsleatwei 15 
8491 EK Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Jongbloed Agro B.V. i.o.
Polsleatwei 15
8491 EK Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Afib B.V. 
It Vegelinskampke 11 
8491 PD Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Amee Holding B.V.
De Oper 5
8494 PJ Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Rontru 
Yn 'e Lijte 156 
9001 ZR Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Bettie Blumers
De Karper 16
9001 NP Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Rijk aan Spijs 
Kleine Buren 3 
9005 NW Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Mts. J. en F. van der Hoek
Rijksweg 2
9011 XA Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
Adora (scheeps)Techniek 
Rijksweg 117 
9011 VC Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
Van Printers
nummer 54
8644 VT Dearsum (Gemeente Boarnsterhim)
Sicco.frl 
De Terp 20 
9005 NP Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Blonk Logistiek
Mauritiuspaad 2
9011 XN Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback