Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 94882
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Eetcafe/cafetaria 't Hoekje
Hegebeintumerdyk 1
9172 PH Ferwert


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Annette Verbeek
Zeedijk 10
9171 AM Blije
Tractement B.V.
Badweg 117
9166 NH Schiermonnikoog
Brunekreef Schier Holding B.V.
Middenstreek 4
9166 LN Schiermonnikoog
Brunekreef Supermarkt B.V.
Middenstreek 2
9166 LN Schiermonnikoog
Hekkelman-IT Holding B.V.
Ballumerweg 1
9163 GA Nes
Hekkelman-IT Consultancy B.V.
Ballumerweg 1
9163 GA Nes
FrOtMa B.V.
Oosterlaan 4
9161 AC Hollum
Vliegend.nl B.V.
Van Harinxmastrjitte 50
9145 TA Ternaard
Supportersvereniging V.V. Oostergo
Humaldawei 28
9131 ER Ee
Annemarijn Schreuder, Verloskundige
Mockamawei 7
9121 CB Aalsum
J.P. den Hartogh
Singel 18
9114 RN Driezum
JanSie B.V.
Concordiastrjitte 21
9112 HW Burdaard
Van der Velde-Bijland B.V.
Bourboomweg 29
9112 HK Burdaard
3S Music Management
Haadwei 30
9109 NS De Falom
Bouwkundig Advies en tekenbureau Adema
Haadwei 16
9104 BG Damwâld
Koterhuizen B.V.
Lisdodde 19
9103 RS Dokkum
Stichting De Noarderling
mr. J.P. Miedemastraat 14
9103 NG Dokkum
Karla Dijkstra Voedingscoach
Learmûne 4 B
9102 EE Dokkum
Better dit as net
Canadezenlaan 22
9102 DM Dokkum
Timmer- en onderhoudsbedrijf R. van der Veen
Wylster 12
9101 ZA Dokkum
Camping en Havenrecreatie Dokkum
Harddraversdijk 1 A
9101 XA Dokkum
Jellema Estate B.V.
Hogedijken 25
9101 WV Dokkum
Stichting Derdengelden MGTickets
Woudweg 70
9101 VN Dokkum
Altijd uitzendbureau
Bierumerterp 10
9101 SB Dokkum
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback