Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 90882
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Ontwikkelingsmaatschappij Maritiem Centrum Harlingen B.V.
Midsbuorren 12
9003 LA Warten


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Meinders-WVB totaal
Stal 251
9205 AL Drachten
Dj Bee-Jay Entertainment
Polderstraat 19
8933 EW Leeuwarden
ExpoMeer
Taniaburg 27
8926 LW Leeuwarden
Personeelsvereniging ActiFood
Buurstede 1
8431 NA Oosterwolde
Loft 93
A.H. van de Venstraat 4
8701 DR Bolsward
Noordheem Bouwbedrijf B.V.
Houtwâl 6
9243 KC Bakkeveen
Johannes Swart Transporten
Kakewei 5
9051 BX Stiens
Hartliefs allround
Venekoterweg 9
8431 HG Oosterwolde
Studio Willemke
Klipper 57
8802 NK Franeker
Krigel, doarpskoöperaasje Nij Beets U.A.
Kanaelwei Noard 42
9245 VK Nij Beets
Fotofamkes
De Fisker 1
9001 NW Grou
OpRecht Bewindvoering Friesland B.V.
Kuipersweg 74 C
9285 SW Buitenpost
Marja van Rijn
Noorderdwarsvaart 189
9201 KK Drachten
Marieke Bakker Logopedie
Menamerdyk 45
9045 RA Bitgummole
Fiscal Life B.V.
De Stoeken 37
9202 LT Drachten
Kebaphuis Star
Pleinweg 6
8442 CS Heerenveen
Bruidsmode Civkoska
Hanebalken 304
9205 CZ Drachten
Histotolk
Boijlerweg 83
8392 NC Boijl
Professional Organizer Friesland
de Pôlle 19
9084 CD Goutum
Giny Bosma BHV EHBO LOTUS
Kerkewal 22
8401 CG Gorredijk
Mestopslagadvies Knijnenburg
De Gibbeflecht 18
9035 CT Dronryp
B&Z Multiservice
Lege Hearewei 8
9054 KA Hijum
L. Reintke Fotografie
Munnikestraat 27
9231 GN Surhuisterveen
PMT Praktijk Bewust Doen
Parallelweg 39
8603 XB Sneek
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback