Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 91870
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Vereniging Bedrijven Buiten Leeuwarden
it String 5
9011 TA Jirnsum


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

MobileStorytelling
Watermeter 14
8608 DC Sneek
Tennisschool Vink
Zaailand 1
9205 EJ Drachten
Middelweerd Veehouderij
Skillaerd 4
9022 BK Mantgum
Babyroots
Canterstate 118
8925 BH Leeuwarden
Hunter Coaching
Tweede Sluisweg 3
8413 NN Oudehorne
B.MyCare
Oud Ambacht 387
9201 XA Drachten
Spraytan Janet
Lautawei 9 C
9043 VP Wier
De Molen Administratie
Molmawei 10
8641 WS Rien
Vanons Engagament B.V.
Albert Einsteinweg 4 a
8501 XE Joure
Deux Cros
Aengwirderweg 194
8459 BT Luinjeberd
M.J. van der Bij
Koarteloane 72
9298 RJ Kollumerzwaag
Montage- en onderhoudsbedrijf Wilpstra
Boornstraat 2
8936 AT Leeuwarden
Professional Audio Electronics
Prysterikker 26
9113 PM Wâlterswâld
Siebe Bontekoe
Langhuisterweg 17
9076 PK St.-Annaparochie
Fab.Stories
Noard 165
8711 AE Workum
Grand Café De Hildenberg
Gruun 5
8426 NA Appelscha
Gastouderbureau Sis
Trambaan 2
8441 BH Heerenveen
Kninepleats
Sânewei 1
9123 KE Metslawier
Melkveehouderij J.J. Gietema
Bonjeterperweg 6
8758 LB Allingawier
Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen
Lytse Wei 30 A
9289 LB Drogeham
NAG de Wolff
Zuidvliet 594
8921 EX Leeuwarden
DEBERGGOED B.V.
Stationsstraat 8
8601 GD Sneek
RMphotography
Estrikwurk 3
8711 KC Workum
Annette Jorritsma
Arumerstraat 30
8913 GG Leeuwarden
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback