Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 91669
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Agri XL Stalinrichting B.V.
Rooilijn 1
9231 DZ Surhuisterveen


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Normgarant B.V.
Meander 30
9231 DB Surhuisterveen
B2BWEB Solutions
De Omloop 17
9231 BL Surhuisterveen
Wilko Veenstra Agri Werk
Folgerster Loane 55
9223 LM Houtigehage
Oost-EU B.V.
Master Keuningwei 35
9221 TX Rottevalle
ZnS B.V.
Ambachtsloane 1
9221 RA Rottevalle
S. Elzinga Administratie en Advies
Ambachtsloane 2
9221 RA Rottevalle
Jelsen special paint, design and vinyl
Skeane Heawei 9
9216 XS Oudega
Tamminga, verloskundige
Broekfinne 42
9213 RK De Wilgen
Orthopodolab Drachten
Amethist 30
9207 GJ Drachten
S. Rozema-Postma
Carneool 4
9207 GE Drachten
Ferbine Groep B.V.
De Giek 21
9206 AS Drachten
Ferbine Vastgoed B.V.
De Giek 21
9206 AS Drachten
Klussenbedrijf Henk Brouwer
Tjerk Hiddes de Vriesstra 47
8861 GW Harlingen
A. Berende
Swellestrjitte 37
9269 NM Feanwâlden
Ericare
Hoeksterpad 14
8911 JW Leeuwarden
JF Cocktailcreations
Breitnerstraat 48 c
8932 CD Leeuwarden
B. Venema Diensten & Producties
Hertog van Saxenlaan 43
8802 PZ Franeker
Stichting TWA
Brede-ikker 2
9295 KS Westergeest
Handelsonderneming Wagenaar
Pream 27
9222 LX Drachtstercompagnie
Stichting Spelweek Nij Beets
Geawei 20
9245 HA Nij Beets
Café De Inloop
Greate Buorren 12
9262 SB Sumar
Gastouderopvang Inge
De Akkers 76
9204 WE Drachten
Jufferz Janzzenz
De Akkers 70
9204 WE Drachten
Loungevlot Friesland V.O.F.
Gerben van Manenstraat 6
9204 LP Drachten
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback