Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 94573
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Weinig Wol
Grindweg 18
8422 DN Nijeberkoop


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Esther Mir Music
Nijlânsdyk 4
8931 GK Leeuwarden
Restaurant Lyf's
Hoofdstraat 73
9244 CM Beetsterzwaag
PostAdvies psychologisch adviesbureau rondom werk en welzijn
de Trije 21
9084 AP Goutum
de Struverij
Statenweg 10
9076 DS St.-Annaparochie
Stichting Gerda Elgersma Fonds
Slingerweg 27
8476 BA Ter Idzard
Gerard Smeding
Wyldpaed 12
9298 VP Kollumerzwaag
Albert Heijn Gorredijk B.V.
Hofland 1
8401 SH Gorredijk
Fox&deHaan
Kerkstraat 3
9163 HA Nes
R. Jager
Jelle van Damweg 14 D
8411 XD Jubbega
R.D.K. Belettering en Reclame
Haskeruitgang 103
8447 CK Heerenveen
T. Scherjon
Deinumerstraat 6
8913 BM Leeuwarden
HZPC Research B.V.
Roptawei 4
9123 JB Metslawier
A-ware Ripening B.V.
Saturnus 4
8448 CC Heerenveen
R.Vandenberg
de Ruyterweg 82
8921 KM Leeuwarden
Service Kroon
Nieuwstad 17
8713 JL Hindeloopen
Stichting Noordzeeziekte
Beetgumerstraat 32
8913 AT Leeuwarden
Stichting BIZ-Larserpoort
Burgemeester Falkenaweg 111
8442 LC Heerenveen
Maatschap IJtsma
Lutkepost 4
9285 XD Buitenpost
Stichting Echte Vriendschap
Schritsen 24
8861 CT Harlingen
Ultra Telecom
Nieuwe Oosterstraat 11
8911 KM Leeuwarden
Pizzeria Grillroom De Palm
Leeksterweg 8 A
8433 KV Haulerwijk
Odding
Albertine Agnesstraat 36
8606 CA Sneek
Jongsma kalk en mineralen v.o.f.
Edisonlaan 8
9207 HD Drachten-Azeven
Idocs Leeuwarden B.V.
Ypk fan der Fearwei 82
8915 KJ Leeuwarden
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback