Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 74689
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
A. Berga
Selmien West 25
9247 TS Ureterp


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Het Broodhuys Broertje B.V.
Martinusleane 8
9086 CT Hempens
BEELDenSIERAAD
Leeuwetand 73
8445 RC Heerenveen
Buurtvereniging de Draai
Tjalling Harkeswei 94
9241 HM Wijnjewoude
Maximum Webdesign
De Koarte five 28
9074 EB Hallum
Kiewiet DoeHetZelf
Marten Janszenstraat 4
9163 HW Nes
SDB Design
Het Helmhout 49
9206 AZ Drachten
Bus Center Noord B.V.
Vegelinsweg 5 a
8501 BA Joure
Its Stylish
Kleine vos 3
8607 HM Sneek
Goed Verbonden B.V.
Mr P Jelles Troelstrawei 17
9001 CR Grou
Willeboerderij De Ponypleats
Harichsterdyk 4
8571 RL Harich
TW Total support
Simke Kloostermanstraat 10
9285 PR Buitenpost
De Poaskepleats
Buorren 29
8493 LC Terherne
MTH Accountants Heerenveen
Abe Lenstra boulevard 42
8448 JB Heerenveen
Atik Dental Health B.V.
Bovenweg 2 A
8723 AR Koudum
Keruzam
Gravinnewei 5
8493 LV Terherne
De PC Bouwer
Schouwstraat 12
8605 AR Sneek
Frisia Webdesign
Bataviaplein 12
8921 JV Leeuwarden
Stichting Nicolai Transport
de Hammeren 9
9291 PB Kollum
Stichting Nicolai Prefab
de Hammeren 9
9291 PB Kollum
Stichting Winkelen Appelscha
Drentseweg 8 D
8426 ER Appelscha
RugZorgKliniek Meppel B.V.
Minckelersstate 1
8442 PL Heerenveen
Stichting Beheer Nicolai
de Hammeren 9
9291 PB Kollum
Rinzema Transport
Sluiswegje 15
8411 XM Jubbega
Sinneskyn B.V.
Steven 7
8502 AP Joure
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback