Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 101706
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Leeflang Makelaardij o.z.
Langestreek 29
8531 HW Lemmer


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Stichting IJlst Hartveilig
Croleskwartier 24
8651 HE IJlst
Kadian
De Ee 136
9201 BK Drachten
Doran timmerbedrijf
Palfrenier 20
8448 VH Heerenveen
Buro Erfdiel
Tsjerkelânsreed 37
9256 HW Ryptsjerk
Stichting Business Voice Heerenveen
Abe Lenstra boulevard 42
8448 JB Heerenveen
AVE II Leef B.V.
De Wâl 4
9254 RG Hurdegaryp
Lange Tafels
Mendelssohnstraat 14
8916 EX Leeuwarden
Stichting Nederlandse Oval en Speedway Promoters
De Boskrâne 5
9051 SN Stiens
W.J.Hoogwater
Foarstrjitte 25
9271 KE De Westereen
Woodconstruct B.V.
Holwerterdyk 14 C
9145 RK Ternaard
Timing Uitzendteam B.V.
Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden
De Brêge
Foareker 12
9041 GB Berltsum
De Buizerd B.V.
Dobbehôf 53
9084 DP Goutum
Rouwvervoer De Graaf B.V.
De Wâl 67
9269 RB Feanwâlden
H. de Graaf Holding B.V.
De Wâl 67
9269 RB Feanwâlden
Stichting Filosofie Fryslân
Tsjerkepaed 15
9178 GN Wânswert
Takel- en Bergingsbedrijf Theo Faber B.V.
Brédyk 7
9057 RA Jelsum
Arotech
Van Sminiaweg 20 A
9064 KA Aldtsjerk
's Lands Welvaren B.V.
Kerkbuurt 1
9005 NZ Wergea
Mts Deinum Ensing
Sondelerleane 5
8565 HG Sondel
MaCent B.V.
Bulthuissingel 100
9251 BX Burgum
Stichting PGB-Oké
James Wattstraat 4
8912 AR Leeuwarden
Kevin Peters - Photography
Eekmolen 33
8608 WP Sneek
De Vier Heemskinderen Holding B.V.
Kooijweg 24
8715 EP Stavoren
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback