Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 89625
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Josephina security
Valeriusstraat 73
8916 EA Leeuwarden


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Nico Pakvis Fotografie
Aert van der Neerstraat 10
8932 BL Leeuwarden
Dash28
Dotterhof 28
8446 BK Heerenveen
Donogb
Weaze 12 a
8911 LM Leeuwarden
Nelly Beheer B.V.
Troelstraweg 17
8524 DK Teroele
Niels Beheer B.V.
Troelstraweg 17
8524 DK Teroele
Bangma Veetransport
Ds L Touwenlaan 39
8754 BR Makkum
Restaurant Yang
Boslaan 83
9244 EJ Beetsterzwaag
Houvast Oosterwolde B.V.
Stationsstraat 26
8431 EV Oosterwolde
X. You
Weibuorren 71
9247 BA Ureterp
Stichting Haven
Pr Willem-Alexanderstr 81
9251 DC Burgum
AA Vastgoed B.V.
Spanjaardslaan 12 a
8917 AT Leeuwarden
H. Bruinsma
Tsjerkepaed 16
9287 LS Twijzelerheide
Dutch Water Solutions B.V.
Robyntsjewei 11
9261 XV Eastermar
B. Ferwerda Beheer B.V.
De Orion 123
9207 BH Drachten
Masterrind Holland B.V.
Eabekamp 12
9212 RK Boornbergum
C.V. MS ABIS Esbjerg
Nieuwe Vissershaven 5
8861 NX Harlingen
Froukje Schotanus
Boskkamp 29
9261 ZE Eastermar
Sjoch! Koffie & Thee
Oudeweg 8
9203 AG Drachten
Doeleman Installaties
Hoekstersingel 3
8922 AM Leeuwarden
Saskia de Graaf
Bosbes 9
8471 ZJ Wolvega
Grafische vormgeving Laanstra
Ermeline 41
9291 JK Kollum
Altradon
Breewei 24
8406 EE Tijnje
Rijwielhandel Jelle Dijkstra
Schritsen 1
8861 CR Harlingen
Berg van den P. en Dijk van M. Maatschap
Kerkeweg 4
8486 GE Oldelamer
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback