Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Menaldumadeel  
 
 
Aantal bedrijven: 1982
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Beetgum
Beetgumermolen
Berlikum Fr
Blessum
Boksum
Deinum
Dronrijp
Engelum
Marssum
Menaldum
Schingen
Slappeterp
Wier

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
De Brêge
Foareker 12
9041 GB Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)

Gemeente Menaldumadeel
Menaldumadeel
Fysio De Trije 
Ds H v E v Heslingastr 5 
9041 EG Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Rumah Hidjau Hidjau
KJ van den Akkerstrjitte 9
9041 CT Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Roeltap 
Jacob van Tuinenstrjitte 14 
9041 CL Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Summacurantis
Dotinga Tún 17
9035 EX Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Maatschap J.F. Faber en J. Dusselaar 
Hegedyk 17 
9043 VS Wier (Gemeente Menaldumadeel)
Vitalott
Buorren 74
9041 BC Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
FoodFlow 
Bûterhoeke 28 
9041 AC Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Hinke Tjalma
Menamerdyk 20
9037 JV Slappeterp (Gemeente Menaldumadeel)
Gezinshûs Menaam 
Dyksterbuorren 13 
9036 MR Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Brouwer Bouw en Montage
Hearewei 21
9035 EH Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Op eigen kracht-In de praktijk 
Waarlamke 20 
9035 DN Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Anna Marie Bruinsma-Huizenga
Douwe van Glinsstrjitte 24
9035 CW Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
KUZAK 
Eise Eisingastrjitte 44 
9035 BR Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Johan Galama Belastingadvies
Pypsterhôf 28
9033 XM Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Salverda Logopedie & Coaching 
It Roer 8 
9035 VR Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
RS Welding B.V.
Rypsterdyk 2
9036 JG Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Wytze Groen 
KJ van den Akkerstrjitte 9 
9041 CT Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Koopmans Menaam Beheer B.V.
Camstrastrjitte 24
9036 MD Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
FoKo Menaam B.V. 
Camstrastrjitte 24 
9036 MD Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
RMR administratie
Bûterhoeke 8
9033 WV Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Van der Graaf Multiservice 
Gratemawei 21 
9041 EJ Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Huisartsenpraktijk Beetgumermolen
JH van Aismawei 41
9045 PG Bitgummole (Gemeente Menaldumadeel)
One Shop in Shop 
Bûtenpôle 2 
9041 VM Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Duurzame EnergieTechniek Nederland
Hobbemasingel 8
9035 AZ Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback