Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 101707
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
RPO B.V.
Hege Kamp 45
9247 GX Ureterp


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Handelsonderneming Stefan van der Meulen
Eiber 8
9247 GJ Ureterp
Klaas Rozema Timmerwerken
Wylp 3
9247 GH Ureterp
KrúslingsTBD
Krúslings 4
9247 EL Ureterp
Kalverbedrijf Akkelien Aukema
Lipomwyk 4
9247 CH Ureterp
Front of House Productions
Hoofdstraat 33
9244 CL Beetsterzwaag
Diëtisten Friesland Jetty Terpstra
Kerkepad Oost 18
9244 CE Beetsterzwaag
Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau
Bommegaerde 72
9244 AK Beetsterzwaag
Veenstra Groep B.V.
Mandewyk 1 A
9243 JW Bakkeveen
Berneopfang Geke
Tjalling Harkeswei 91
9241 HM Wijnjewoude
Lieke Dijkstra Design
Compagnonsfeart 66
9241 HJ Wijnjewoude
Jeanet van Wijk Organisatie&zo
Weinterp 12
9241 HD Wijnjewoude
Stichting Peuteropvang Ferwerderadiel.
Lange Turf 7
9231 MN Surhuisterveen
Diëtisten Friesland Jetty Terpstra
Nije Jirden 12 C
9231 KT Surhuisterveen
lukina's thuiskapsalon
Groningerstraat 86
9231 CP Surhuisterveen
Energie advies op maat
De Skieding 8
9222 LB Drachtstercompagnie
Voegbedrijf Weening
Efterwei 30
9221 SK Rottevalle
De romte makket romte
Leijensreed 16
9219 VP De Tike
L. Sijtsma-Boonstra
Legauke 9
9218 XB Opeinde
HE Products
Dokter Siebingasingel 136
9218 PZ Opeinde
Wendy Batist Communicatie
Opperbuorren-West 1
9216 VM Oudega
Rijnsland
Hoptunen 12
9213 VK De Wilgen
TT-kopersbegeleiding B.V.
Broekfinne 135
9213 RP De Wilgen
Reviews & Roses
Fluitenkruid 10
9207 KG Drachten
Quadra-S
Rietpol 9
9207 ED Drachten
<<  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback