Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Littenseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2105
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Baaium
Baard
Bears Fr
Boazum
Britswert
Easterein
Easterlittens
Easterwierrum
Hidaard
Hilaard
Hinnaard
Huns
Iens
Itens
Jellum
Jorwert
Kubaard
Leons
Lytsewierrum
Mantgum
Reahus
Rien
Spannum
Waaksens gem Litt
Weidum
Winsum Fr
Wiuwert
Wjelsryp
Wommels

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Duits vertaalwerk
Skries 30
8731 DH Wommels (Gemeente Littenseradiel)

Gemeente Littenseradiel
Littenseradiel
Jetze Boersma Dienstverlening 
De Warren 1 
8842 RR Wjelsryp (Gemeente Littenseradiel)
Stichting EUSK Friesland
De Golle 3
9022 CD Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
J. en T. Dijkstra 
Leons 5 
8833 KA Leons (Gemeente Littenseradiel)
Skincare by Sietske
Pipegaal 5
8731 DB Wommels (Gemeente Littenseradiel)
Tichtby dysels voetreflex en massage 
Pipegaal 5 
8731 DB Wommels (Gemeente Littenseradiel)
Swarte Beien
Slachte 3
8732 EL Kûbaard (Gemeente Littenseradiel)
wimfoekema dressage 
Hegedyk 31 
9026 BA Jellum (Gemeente Littenseradiel)
Maatschap Bonsma
Jeth 1
8636 VX Britswert (Gemeente Littenseradiel)
AGRI-SERVICE J.LEIJENAAR 
Spyk 1 
8844 KR Hinnaard (Gemeente Littenseradiel)
D.C. Bonnema Dienstverlening
De Wâl 1
9022 BT Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
C.J. Bonnema Dienstverlening 
De Wâl 1 
9022 BT Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
Middelweerd Dronryp B.V.
Skillaerd 4
9022 BK Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
Sinneskyn Skillaerd B.V. 
Skillaerd 4 
9022 BK Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
C. Middelweerd Beheer B.V.
Skillaerd 4
9022 BK Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
BornBarn 
Harmen Sytstrawei 27 
8834 XE Baard (Gemeente Littenseradiel)
W.H.Y. Trans
Hasthemerwei 3
8841 KG Baaium (Gemeente Littenseradiel)
Melkveebedrijf de Jong 
Greate Wierum 1 
8642 WD Lytsewierrum (Gemeente Littenseradiel)
Orthogezond.nl
De Grêft 18
9022 CB Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
GoudEs Consulting 
Hegedyk 5 
9022 BW Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
SB Service
Pier Winsemiusleane 16
8831 XL Winsum (Gemeente Littenseradiel)
Frieslandbagging 
Kleasterdyk 42 
8831 XC Winsum (Gemeente Littenseradiel)
H.M. Bouma B.V.
Trijehuzen 3
8737 JL Hidaard (Gemeente Littenseradiel)
N. Bouma-Heegstra B.V. 
Trijehuzen 3 
8737 JL Hidaard (Gemeente Littenseradiel)
Free-mind
Trije Keningenwei 9
8831 ZT Winsum (Gemeente Littenseradiel)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback