Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Littenseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2111
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Baaium
Baard
Bears Fr
Boazum
Britswert
Easterein
Easterlittens
Easterwierrum
Hidaard
Hilaard
Hinnaard
Huns
Iens
Itens
Jellum
Jorwert
Kubaard
Leons
Lytsewierrum
Mantgum
Reahus
Rien
Spannum
Waaksens gem Litt
Weidum
Winsum Fr
Wiuwert
Wjelsryp
Wommels

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Veenstra HR Advies
Van Sminialeane 12
8731 BE Wommels (Gemeente Littenseradiel)

Gemeente Littenseradiel
Littenseradiel
Th. Deinum 
Iestwei 1 
8842 LN Wjelsryp (Gemeente Littenseradiel)
Middelweerd Veehouderij
Skillaerd 4
9022 BK Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
H&S Kraanverhuur 
Pier Winsemiusleane 16 
8831 XL Winsum (Gemeente Littenseradiel)
Vereniging Broodfonds Sûkerbôle
Knilles Ynsesstrjitte 5
8732 EM Kûbaard (Gemeente Littenseradiel)
Mts. de Vries-Hoekstra 
Slachte 3 
8732 EL Kûbaard (Gemeente Littenseradiel)
Bergsma Easterein B.V.
Sibadawei 2
8734 HE Easterein (Gemeente Littenseradiel)
D.J.Tichelaar, tandarts 
Fearhûshoeke 1 
9022 BR Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
MYDrive
Freuleleane 50
8731 AW Wommels (Gemeente Littenseradiel)
build 
Tsjerkebuorren 1 
9021 CH Easterwierrum (Gemeente Littenseradiel)
Mts. R. Schukken en S.R. Miedema
Van Aylvaleane 4
9027 BL Hilaard (Gemeente Littenseradiel)
Stichting Administratiekantoor J.M. van Gunst Beheer 
Tjessingawei 8 
9027 BH Hilaard (Gemeente Littenseradiel)
Van Zadelhoff Advies
Seerp van Galemawei 23
9022 AC Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
Vertaalbureau Schramm-Terpstra 
Skries 30 
8731 DH Wommels (Gemeente Littenseradiel)
Jetze Boersma Dienstverlening
De Warren 1
8842 RR Wjelsryp (Gemeente Littenseradiel)
Stichting EUSK Friesland 
De Golle 3 
9022 CD Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
J. en T. Dijkstra
Leons 5
8833 KA Leons (Gemeente Littenseradiel)
Skincare by Sietske 
Pipegaal 5 
8731 DB Wommels (Gemeente Littenseradiel)
Tichtby dysels voetreflex en massage
Pipegaal 5
8731 DB Wommels (Gemeente Littenseradiel)
Swarte Beien 
Slachte 3 
8732 EL Kûbaard (Gemeente Littenseradiel)
wimfoekema dressage
Hegedyk 31
9026 BA Jellum (Gemeente Littenseradiel)
Maatschap Bonsma 
Jeth 1 
8636 VX Britswert (Gemeente Littenseradiel)
AGRI-SERVICE J.LEIJENAAR
Spyk 1
8844 KR Hinnaard (Gemeente Littenseradiel)
D.C. Bonnema Dienstverlening 
De Wâl 1 
9022 BT Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
C.J. Bonnema Dienstverlening
De Wâl 1
9022 BT Mantgum (Gemeente Littenseradiel)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback