Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Berlikum Fr  
 
 
Aantal bedrijven: 407
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
S&P Transport
Nijebuorren 18
9041 CN Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)


Berlikum Fr

Tandarts T. de Vries 
Hôfsleane 40 
9041 AS Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Spulletjes
De Piip 3
9041 BG Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
J. Kuiphof bouw en onderhoud 
Jan Groenewoldwei 7 
9041 EL Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
R. Giesing Transport
Fûgelsang 16
9041 CW Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Transportbedrijf, Mesthandel en Veevoeders "Fa. P.J. Wassenaar & Zonen" 
De Ofslach 1 
9041 VA Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
De Haan Administratie en Advies
Kleasterdyk 7 C
9041 VH Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Ben Vrielink 
Ir CM van der Slikkeleane 11 
9041 CG Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Woon-zorgcomplex Welgelegen
Wiersterdyk 17
9041 VL Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Roersma's Schildersbedrijf 
It Skil 3 
9041 BW Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Nagels en Sa
Twibak 10
9041 ES Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Schildersbedrijf A.P. Bouwma 
Jacob van Tuinenstrjitte 3 
9041 CK Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Schildersbedrijf Schiphof en van Schepen
It Koartlân 9
9041 VB Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
M. Schiphof 
Kleasterdyk 7 B 
9041 VH Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting Berlikumer Belangen
Gratemawei 21
9041 EJ Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
de Vries & Feenstra Notariaat 
Hemmemawei 1 
9041 CD Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Bouwenverbouw CHOLEWICKI
Fûgelsang 6
9041 CW Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting Voetbalkamp Friesland 
Krússtrjitte 8 
9041 BV Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting Beheer Gebouw 't Hunenest/Klimop Berlikum
Mulseleane 16
9041 CZ Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting Algemeen Christelijke Jeugdsocieteit: It Piipskoft 
Buorren 57 
9041 AX Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Rocket Sell B.V.
It Skil 3
9041 BW Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
W en M Licht en Geluid 
Bitgumerdyk 2 
9041 CC Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Kinderopvang Jantiena
Fûgelsang 16
9041 CW Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Miedema Planning 
Wiersterdyk 27 
9041 VL Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Speeltuinvereniging Lytse Rakker
Nijebuorren 14
9041 CN Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
<<  13 4 5 6 7 8 9 10 >>   
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback