Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Menaldumadeel  
 
 
Aantal bedrijven: 2046
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Beetgum
Beetgumermolen
Berlikum Fr
Blessum
Boksum
Deinum
Dronrijp
Engelum
Marssum
Menaldum
Schingen
Slappeterp
Wier

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Ingrid Wassenaar
Grêftswâl 1
9036 LM Menaam (Gemeente Menaldumadeel)

Gemeente Menaldumadeel
Menaldumadeel
R. Baard Vertegenwoordiging 
Foareker 2 
9036 KR Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Somniferum B.V.
Dyksterhuzen 30
9045 TT Bitgummole (Gemeente Menaldumadeel)
Schoonheidssalon Jildou 
Buorren 37 
9041 AX Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Marysia Jaworski
De Strikel 5
9033 XT Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Giny Dijkstra 
Skilpaed 40 
9035 AN Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Dieuwke Brouwer
Meseame 40
9041 EW Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
ATD Roersma 
Buorren 35 
8816 HV Skingen (Gemeente Menaldumadeel)
Fardau's Creaties
Ljurk 3
9035 DD Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Stornebrink Agrarische Dienstverlening en Advies 
Skoallestrjitte 56 
9034 GM Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Huisartsenpraktijk Nij Franjum
Franjumbuorsterpaed 10
9034 GZ Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Rebacare B.V. 
Sânwei 19 
9036 VW Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Reba Renata Holding B.V.
Sânwei 19
9036 VW Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers 
Kleasterdyk 3 A 
9041 VH Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Zoisiet Coaching
Boskrânne 26
9036 KW Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Van Bijleveld Menswear 
Hegedyk 5 
9034 XD Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Handelsonderneming FTW
Pypsterbuorren 12
9031 XH Boksum (Gemeente Menaldumadeel)
PaardAdviesRia 
Hemmemastate 2 
9041 DA Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Taxicentrale Waaksma Menaldum
Moolnersrak 11
9036 MJ Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Heeringa Trouwambtenaar 
Sint Janswei 3 
9033 WN Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
J. Zwanenburg Beheer B.V.
Osingasingel 13
9035 GJ Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
AAB Installaties 
Bûterhoeke 30 
9041 AC Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Rouwpraktijk Jessica Verbeek
Dyksterhuzen 11
9045 TT Bitgummole (Gemeente Menaldumadeel)
J. de Boer 
Buorren 69 
9041 AZ Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
League of Linguists Friesland
Hatzum 1
9035 VK Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback