Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Menaldumadeel  
 
 
Aantal bedrijven: 2046
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Beetgum
Beetgumermolen
Berlikum Fr
Blessum
Boksum
Deinum
Dronrijp
Engelum
Marssum
Menaldum
Schingen
Slappeterp
Wier

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
MS de Vries
Alddyk 16
9044 MN Bitgum (Gemeente Menaldumadeel)

Gemeente Menaldumadeel
Menaldumadeel
Rumah Hidjau Hidjau 
KJ van den Akkerstrjitte 9 
9041 CT Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Roeltap
Jacob van Tuinenstrjitte 14
9041 CL Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Summacurantis 
Dotinga Tún 17 
9035 EX Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Maatschap J.F. Faber en J. Dusselaar
Hegedyk 17
9043 VS Wier (Gemeente Menaldumadeel)
Vitalott 
Buorren 74 
9041 BC Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
FoodFlow
Bûterhoeke 28
9041 AC Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Hinke Tjalma 
Menamerdyk 20 
9037 JV Slappeterp (Gemeente Menaldumadeel)
Gezinshûs Menaam
Dyksterbuorren 13
9036 MR Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Op eigen kracht-In de praktijk 
Waarlamke 20 
9035 DN Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Anna Marie Bruinsma-Huizenga
Douwe van Glinsstrjitte 24
9035 CW Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Johan Galama Belastingadvies 
Pypsterhôf 28 
9033 XM Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
El Éxito
Ljouwertertrekwei 35
9035 EE Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
RS Welding B.V. 
Rypsterdyk 2 
9036 JG Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Wytze Groen
KJ van den Akkerstrjitte 9
9041 CT Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Koopmans Menaam Beheer B.V. 
Camstrastrjitte 24 
9036 MD Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
FoKo Menaam B.V.
Camstrastrjitte 24
9036 MD Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
RMR administratie 
Bûterhoeke 8 
9033 WV Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Van der Graaf Multiservice
Gratemawei 21
9041 EJ Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Agrotica 
Hôfsleane 41 
9041 AL Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Huisartsenpraktijk Beetgumermolen
JH van Aismawei 41
9045 PG Bitgummole (Gemeente Menaldumadeel)
Duurzame EnergieTechniek Nederland 
Hobbemasingel 8 
9035 AZ Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Wim Anker
Buorren 27
8816 HV Skingen (Gemeente Menaldumadeel)
Groendijk aannemersbedrijf 
Hegedyk 20 
9043 VS Wier (Gemeente Menaldumadeel)
Tuorrebout Holding B.V.
De Rûpelbank 12
9036 KE Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
<<  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback