Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Menaldumadeel  
 
 
Aantal bedrijven: 2046
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Beetgum
Beetgumermolen
Berlikum Fr
Blessum
Boksum
Deinum
Dronrijp
Engelum
Marssum
Menaldum
Schingen
Slappeterp
Wier

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Fokkinga B.V.
Eastryp 9
9035 VN Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)

Gemeente Menaldumadeel
Menaldumadeel
Multiservice J.W. van der Molen 
Fûgelsang 8 
9041 CW Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Floortec Noord
Sirtemawei 1
9038 TA Ingelum (Gemeente Menaldumadeel)
Van der Mei landschapsarchitectuur 
Menamerdyk 2 A 
9037 JV Slappeterp (Gemeente Menaldumadeel)
Marije Hospes
Berltsumerdyk 30
9036 MV Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
duidelijk.nl 
Hylaerderpaed 5 
9031 XW Boksum (Gemeente Menaldumadeel)
Kuperus Services
Skoallânswei 23
9035 BS Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Logopedische Maatschap Kingma/Wijnstra 
Ljouwertertrekwei 4 
9035 ED Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Logopedische Maatschap Kingma/Wijnstra
Franjumbuorsterpaed 10
9034 GZ Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Logopedische Maatschap Kingma/Wijnstra 
Nijlân 25 
9036 JL Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Lodewijks Handel & Techniek
Tsjerkepaed 9 A
9043 VM Wier (Gemeente Menaldumadeel)
J. Luijmes 
Keimptilsterdyk 14 
9035 VL Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
BB&T planken
Sjirk de Walstrjitte 13
9035 BV Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Lingeriehuis It Oare Ein B.V. 
JH van Aismawei 81 
9045 PH Bitgummole (Gemeente Menaldumadeel)
Tsakir Solutions
Buorren 86
9041 BD Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
EduResult 
Buorren 25 
9041 AW Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Biertaxi.frl
De Alde Mar 9 I
9035 VP Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting Administratiekantoor Horjus Meubel 
De Alde Mar 16 A 
9035 VP Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
SALARISNED
Skilpaed 40
9035 AN Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Selectshops 
De Alde Mar 30 
9035 VP Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Merilla B.V.
Trekwei 2
9033 WC Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Korthof Advies en Bemiddeling 
Pypsterbuorren 5 
9031 XH Boksum (Gemeente Menaldumadeel)
SF De Drankbak
Pypsterbuorren 8
9031 XH Boksum (Gemeente Menaldumadeel)
Aneeb 
De Beage 4 
9035 GA Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
De Brêge
Foareker 12
9041 GB Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
<<  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback