Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Menaldumadeel  
 
 
Aantal bedrijven: 2046
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Beetgum
Beetgumermolen
Berlikum Fr
Blessum
Boksum
Deinum
Dronrijp
Engelum
Marssum
Menaldum
Schingen
Slappeterp
Wier

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Comar Bitgum Holding B.V.
De Bodde 2
9044 LA Bitgum (Gemeente Menaldumadeel)

Gemeente Menaldumadeel
Menaldumadeel
Dolse B.V. 
Buorren 25 
9041 AW Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Marijke's Look
Ljochtmisdyk 32
9036 VP Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Z Facilities B.V. 
Grêftswâl 20 
9036 LN Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
JOhan Dalstra, pr & communicatie
Tsjerkebuorren 8
9035 BB Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Yoga1st 
Skilpaed 18 
9035 AM Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Installatiebedrijf Hewitt
De Gersdroegerij 9
9033 XR Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Bosma Management en Advies 
Spoorstrjitte 19 
9033 WJ Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Spinnetjes Games
Bûterhoeke 75
9041 AB Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
EasyPeasy 
Kersehôf 19 
9041 GC Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Frouk Jeske
Jacob van Tuinenstrjitte 5
9041 CK Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
J. Schotanus Bouw en Timmerwerken 
De Boech 4 
9036 NN Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Juul's hummeltjes
Boskrânne 10
9036 KW Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Proline Engineering 
Sasker van Heringawei 14 
9034 GD Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
De Trouwvrouw
Heechpaed 8
9033 XJ Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting Voetbalkamp Friesland 
Krússtrjitte 8 
9041 BV Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Fol fjoer
It String 47
9045 RE Bitgummole (Gemeente Menaldumadeel)
Makavi Beheer & Advies B.V. 
Slappeterpsterdyk 10 
9036 VR Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Atelier De Hofdame
Siaerdamasingel 15
9035 GG Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting Mama Africa for Gambia 
Puoldyk 30 
9035 BZ Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Typisch Rosalie
Tsjerkebuorren 32
9035 BB Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Van der Kloet Brood en Banket B.V. 
Brêgebuorren 21 
9035 AP Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Yde van der Hem
Troch de Koer 24
9033 WM Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Zorgbureau Giesing 
Riemer Veemanstrjitte 36 
9034 HC Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Poiesz Supermarkten B.V.
Hôfsleane 65 A
9041 AM Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
<<  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback