Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Menaldumadeel  
 
 
Aantal bedrijven: 2046
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Beetgum
Beetgumermolen
Berlikum Fr
Blessum
Boksum
Deinum
Dronrijp
Engelum
Marssum
Menaldum
Schingen
Slappeterp
Wier

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Logeerboerderij De Tuorrebout B.V.
De Rûpelbank 12
9036 KE Menaam (Gemeente Menaldumadeel)

Gemeente Menaldumadeel
Menaldumadeel
Flaminqo 
Douwe van Glinsstrjitte 19 
9035 CV Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Deinumer Sipel Management B.V.
De Gersdroegerij 8
9033 XR Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Reinhart Transport 
Ramshoornstrjitte 1 
9041 BM Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Bauer Service
Hommemastrjitte 22
9035 AC Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Las- en montageservice Roersma 
Buorren 35 
8816 HV Skingen (Gemeente Menaldumadeel)
Doarp en Sport
Buorren 26
9044 MH Bitgum (Gemeente Menaldumadeel)
KRIJN-MUSIC 
Jacob van Tuinenstrjitte 26 
9041 CL Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Wim Schaafsma Tweewielers
De Alde Mar 22
9035 VP Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
De Polle 
Skoallestrjitte 28 
9034 GL Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Eben Haezer
Greatebuorren 13
9036 ME Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
De Romte 
Skoallânswei 2 
9035 BT Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Ringeling
Hearewei 19
9035 EH Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Het Kwetternest 
JH van Aismawei 94 
9045 PM Bitgummole (Gemeente Menaldumadeel)
LOURENS loon&constructiewerk
Bitgumerdyk 32
9034 GK Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Jasper de Vries Duurzaam Installatieadvies 
Kleasterdyk 8 
9041 VG Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Romy Groenewoud Coaching
Bitgumerdyk 18
9041 CD Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Bekkenpuls 
It Roer 8 
9035 VR Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Aart Staartjes
Tsjerkebuorren 12
9035 BB Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Pasma Scheepvaart B.V. 
Sint Janswei 58 
9033 WR Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Quiet strength
Welderingsstrjitte 24
9035 CZ Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Alberda V.O.F. 
Eastryp 9 
9035 VN Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
LIMBO International
Nijebuorren 6
9041 CN Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
De Foarutgong 
Ds H v E v Heslingastr 1 
9041 EG Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
It Anker
Quaestiusstrjitte 15
9035 EB Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
<<  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback