Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Menaldumadeel  
 
 
Aantal bedrijven: 2046
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Beetgum
Beetgumermolen
Berlikum Fr
Blessum
Boksum
Deinum
Dronrijp
Engelum
Marssum
Menaldum
Schingen
Slappeterp
Wier

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Kim Bruggeman
Jacob van Tuinenstrjitte 3
9041 CK Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)

Gemeente Menaldumadeel
Menaldumadeel
Mts. J. Tuinstra - A. Arendz 
Headyk 39 B 
9035 VE Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Gerda Nijp
Berltsumerdyk 28
9036 MV Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
OepCo Holding B.V. 
Gralda 4 
9036 JJ Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
O. Plat B.V.
Gralda 4
9036 JJ Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Maatschap Y en A. Arendz 
Longbuorren 9 
9035 VH Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Dijk Holding B.V.
Mennerdahôf 41
9033 XG Deinum (Gemeente Menaldumadeel)
Tamminga Welding services 
Scheltemahiem 7 
9031 XZ Boksum (Gemeente Menaldumadeel)
Bouwbedrijf bambam
Hemmemaplein 11
9041 BX Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Jacob Stelwagen 
Buorren 26 
9044 MH Bitgum (Gemeente Menaldumadeel)
TJ Hoekstra Dienstverlening
Bitgumerdyk 3
9041 CB Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Klok technische service 
Buorren 95 
9041 AZ Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Groot Kozijn Plus
Mieddyk 29
9036 LB Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
Expertise Bureau Gardenier 
De Alde Mar 18 
9035 VP Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Keur Beheer B.V.
Skilpaed 32
9035 AN Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Taxi Dijkstra 
Riemer Veemanstrjitte 36 
9034 HC Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Wils Montage
Buorren 9
8816 HV Skingen (Gemeente Menaldumadeel)
Entheesiast 
Lytsedyk 39 
9045 PN Bitgummole (Gemeente Menaldumadeel)
Hanenburg-Hettinga Vastgoed B.V.
Liuwesingel 10
9044 MC Bitgum (Gemeente Menaldumadeel)
Technisch Bedrijf J.IJnema 
Parrehôf 9 
9041 GD Berltsum (Gemeente Menaldumadeel)
Chris Kuipers
Fuormanderij 1
9035 EZ Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Arissa Coaching 
Mieddyk 1 
9036 LB Menaam (Gemeente Menaldumadeel)
André´s Houtbewerking
Keimptilsterdyk 1
9035 VL Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting Bevordering Kennis Mond- en Kaakziekten 
Hearewei 29 
9035 EJ Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
Led Screen Design
It Roer 8 F
9035 VR Dronryp (Gemeente Menaldumadeel)
<<  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback