Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Marssum  
 
 
Aantal bedrijven: 175
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Peuteropvang Marsum de Pikepôlle
Skoallestrjitte 28
9034 GL Marsum (Gemeente Menaldumadeel)


Marssum

A. de Ruiter 
Hegedyk 7 
9034 XD Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Hovenga Advisering Maatschappelijk Vastgoed
Riemer Veemanstrjitte 10
9034 HC Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Nynke Bruinsma 
Ljouwerterdyk 9 
9034 VA Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Scimitar Investments B.V.
Bokmasingel 2
9034 HP Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting Sport Accomodaties Marssum 
Rypsterdyk 60 
9034 VB Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Release Investment B.V.
Bokmasingel 2
9034 HP Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Schildersbedrijf Noord-Nederland 
Sasker van Heringawei 31 
9034 GC Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Ammiry Kinderopvang
Bitgumerdyk 34
9034 GK Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Sebastiaan Kort 
Binnenbuorren 27 
9034 GN Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Tatiana Pratley
Binnenbuorren 27
9034 GN Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
S. Wierda Transporten 
Tramstrjitte 42 
9034 GV Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Het Grauwe Paard
Bitgumerdyk 2
9034 GJ Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Rudi Stuve Vormgeving 
Sasker van Heringawei 16 D 
9034 GD Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
J. Wierda Holding B.V.
Bitgumerdyk 12
9034 GJ Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting het dr. H. Popta-Gasthuis 
Slotleane 1 
9034 HM Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Maatschap M.R. Brandsma en A. Brandsma-Broersma en R. Brandsma
Rypsterdyk 56
9034 VB Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Weids Wonen & Slapen 
Sasker van Heringawei 12 
9034 GD Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
De Bôlekoer
Buorren 24
9034 HK Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Achterdyk Produksjes 
Skoallestrjitte 50 
9034 GM Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Dotinga State Zorg B.V.
Hegedyk 42
9034 XD Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
M. Hoekstra Marsum Beheer B.V. 
Hegedyk 42 
9034 XD Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Iisklub Ritsuma
KN Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Buurtbelangen Ritsumazijl 
Ritsumasyl 12 
9034 XG Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
Stichting Dorpshuis Nij Franjum te Marssum
Franjumbuorsterpaed 12
9034 GZ Marsum (Gemeente Menaldumadeel)
<<  1 2 3 4 5 6 7    
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback