Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 22
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
De Landelijke Ismakogie Vereniging
Lanenburg 12
8441 GP Heerenveen


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Afdeling E.H.B.O. Afd. Appelscha van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken
Tronde 12
8424 SK Elsloo Fr
Commpass Coaching
Straatweg 11
8531 HE Lemmer
Boelstra-Olivier Stichting
It Blauwe Slot 17
9084 DL Goutum
Kinderopvang Friesland
Vijverstraat 17
8801 TT Franeker
Vereniging Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
Postbus 10
8855 ZM Sexbierum
Vereniging Dorpsbelang
Buorren 12
8857 BL Wijnaldum
Meindersma-Sybenga Stichting
Ottemaweg 3
9063 DW Munein
Vereniging Plaatselijk Belang Kootstertille
De Koaten 35
9288 GE Kootstertille
thuis-in-opvang.nl
Smidsstraat 5
8601 WB Sneek
Praktijk Waterlander
Heideburen 27
8441 GL Heerenveen
Stichting Voedselbank Heerenveen
Sieger van der Laanstr 16 a
8442 EA Heerenveen
Connecting Hands
Schrans 92
8932 NH Leeuwarden
"Het Groene Kruis" te Berlikum, Wier en omstreken
Sportleane 7
9041 EC Berlikum Fr
Stichting "De Schuilplaats"
Witmarsumerweg 10
8701 ME Bolsward
Afdeling Stiens van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
Felixwei 71
9051 KG Stiens
Decu Bedrijfsvoering voor Scholen
De Warring 25
8447 EB Heerenveen
Stichting Kinderopvang Noord-West Friesland
Vijverstraat 17
8801 TT Franeker
Praktijk Lumeria
Johannes Kuiperweg 21
9257 WK Noardburgum
Prozorg B.V.
Schrans 92
8932 NH Leeuwarden
Arbo Anders B.V.
Albert Einsteinweg 4 A
8501 XE Joure
It Roekeltsje
De Greiden 10
9003 MJ Warten
  
 1  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback