Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Dongeradeel  
 
 
Aantal bedrijven: 3501
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Aalzum
Anjum
Bornwird
Brantgum
Dokkum
Ee
Engwierum
Foudgum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hiaure
Holwerd
Jouswier
Lioessens
Metslawier
Moddergat
Morra
Nes gem Dongeradeel
Niawier
Oosternijkerk
Oostrum Fr
Paesens
Raard
Ternaard
Waaxens gem Dongeradeel
Wetzens
Wierum

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Frisian Air B.V.
Hogedijken 25
9101 WV Dokkum (Gemeente Dongeradeel)

Dongeradeel
Gemeente Dongeradeel
FG Hoekstra Development 
Bonifatiuspolder 29 
9101 EP Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Marga Liemburg Zorg
Swanneblomstrjitte 25
9101 EJ Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
José de Jager 
Kouwe 26 
9103 PE Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Grondverzet Jousma
Herweystrjitte 15
9145 SJ Ternaard (Gemeente Dongeradeel)
North and South Holding B.V. 
De Terp 13 
9154 BC Foudgum (Gemeente Dongeradeel)
North to South B.V.
De Terp 13
9154 BC Foudgum (Gemeente Dongeradeel)
Fietsverhuur Holwerd 
Kasernestrjitte 4 
9151 HT Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Varras Consultancy
Stasjonswei 18
9147 CM Hantum (Gemeente Dongeradeel)
Randapparatuurgigant.nl 
Thomas Jellesstrjitte 12 
9141 VB Wierum (Gemeente Dongeradeel)
Douma Agri service en onderhoud
Altenastreek 57
9101 AZ Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Paulien Jagersma 
Lou Sânen 24 
9137 RE Oosternijkerk (Gemeente Dongeradeel)
Klimaat Techniek Friesland KTF
Humaldawei 32 A
9131 ER Ee (Gemeente Dongeradeel)
Geocombinatie Leeuwarden B.V. 
Bocksmeulen 23 
9101 RA Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
P&P Management B.V.
Fortuinweg 17
9101 PE Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Picasso I B.V. 
Fortuinweg 17 
9101 PE Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Picasso II B.V.
Fortuinweg 17
9101 PE Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
byAuk 
Koornmarkt 5 
9101 JN Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
P.S onderhouds & handelsonderneming
De Meeuwen 8
9101 GR Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Lekker ite 
Allert Jacob vd Poortstr 7 
9101 CP Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Box 19 Vastgoed B.V.
Aylvastrjitte 2
9156 AG Bornwird (Gemeente Dongeradeel)
Jalina Fotografie 
Burmaniastrjitte 21 
9133 MV Anjum (Gemeente Dongeradeel)
Pannenkoekschip De Admiraal
Hellingpad 8
9101 BB Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Dennis Stienstra Installatie 
Kijdykje 5 
9151 JG Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Meat4 K9
Bantswei 7
9133 DW Anjum (Gemeente Dongeradeel)
<<  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback