Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Dongeradeel  
 
 
Aantal bedrijven: 3501
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Aalzum
Anjum
Bornwird
Brantgum
Dokkum
Ee
Engwierum
Foudgum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hiaure
Holwerd
Jouswier
Lioessens
Metslawier
Moddergat
Morra
Nes gem Dongeradeel
Niawier
Oosternijkerk
Oostrum Fr
Paesens
Raard
Ternaard
Waaxens gem Dongeradeel
Wetzens
Wierum

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
buurtvereniging Achterwei
Achterwei 2
9131 LA Ee (Gemeente Dongeradeel)

Dongeradeel
Gemeente Dongeradeel
Appletree Advies 
Winia's Reed 4 
9124 EP Jouswier (Gemeente Dongeradeel)
Fensia B.V.
Julianastrjitte 10
9123 JE Metslawier (Gemeente Dongeradeel)
W. Procee metselwerken 
drs. S. van Tuinenleane 13 
9103 PJ Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Stichting Administratiekantoor Special Marine Equipment Holland
Koaidobbe 6
9103 NL Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
M. Palsma Beheer B.V. 
J. Wiemersstraat 17 
9103 NJ Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Palsma-Pijnacker Verzekeringen en Risicoadvies B.V.
J. Wiemersstraat 17
9103 NJ Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Rebel Cross 
De Houtduif 10 
9101 GP Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Design Bouw Chalets
Rondweg-West 35
9101 BE Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Sytze Aagtjes Las- en Montageservice 
Beyertstrjitte 75 
9151 KG Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân
D Huijser van Reenenstr 34
9103 NE Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Van der Zee Agro 
Bantswei 3 
9133 DW Anjum (Gemeente Dongeradeel)
GGZ Friesland Dokkum
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
GB Handel Dokkum 
Rietgans 9 
9101 XJ Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Handelsonderneming Jaap Heeringa
Festus Hommiusstraat 33
9101 WR Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Studio Annika 
De Kamp 1 
9143 WK Nes (Gemeente Dongeradeel)
Multiservice Soepboer
Ljouwerterdyk 4
9151 HA Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Logeerderij Groote Medwerd 
Medwert 5 
9151 AJ Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Stichting Elkenien Grien
Hantumerwei 18
9148 BE Hiaure (Gemeente Dongeradeel)
Hantumhûzemer Green Power B.V. 
Loubuorren 12 
9144 CM Hantumhuizen (Gemeente Dongeradeel)
Henks Green Spirit B.V.
Loubuorren 12
9144 CM Hantumhuizen (Gemeente Dongeradeel)
Melkveebedrijf Wijbenga 
Dokkumerwei 3 
9144 CK Hantumhuizen (Gemeente Dongeradeel)
Uitvaartzorg Elzinga
Nijbuorren 43
9137 SK Oosternijkerk (Gemeente Dongeradeel)
Weidenaar technische dienstverlening 
Ald Tún 28 
9137 RX Oosternijkerk (Gemeente Dongeradeel)
Mts. P. en J. Terpstra-Toren
Berchhuzen 7
9137 CG Oosternijkerk (Gemeente Dongeradeel)
<<  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback