Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wymbritseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 3133
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Abbega
Blauwhuis
Folsgare
Gaastmeer
Gauw
Goenga
Greonterp
Heeg
Hommerts
Idzega
IJlst
Indijk
Jutrijp
Koufurderrige
Nijland
Oosthem
Oppenhuizen
Oudega gem Wymbritseradiel
Sandfirden
Scharnegoutum
Smallebrugge
Tirns
Uitwellingerga
Westhem
Wolsum
Woudsend
Ypecolsga

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Verum Consultancy
Eegracht 51
8651 EH IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)

Gemeente Wymbritseradiel
Wymbritseradiel
Marco van der Werf Design 
Lytse Súdein 23 
8624 TS Uitwellingerga (Gemeente Wymbritseradiel)
Welcome to Mommyhood
Jeltewei 36
8622 XS Hommerts (Gemeente Wymbritseradiel)
SuperPowerFoods 
Wite Muonts 21 
8621 DK Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Langehoek B.V.
De Greiden 91
8553 MD Indijk (Gemeente Wymbritseradiel)
Kitez 
Lytse Finne 5 
8551 RN Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Gerben de Groot Agrarische Dienstverlening
Nr 43
8529 MK Koufurderrige (Gemeente Wymbritseradiel)
Herbert Tiemens Advies & Beheer 
Liuwedaem 3 
8611 JJ Gaastmeer (Gemeente Wymbritseradiel)
R. Groenveld
Louwewei 1
8623 XG Jutrijp (Gemeente Wymbritseradiel)
Tjitske Cnossen Design 
Reidfinne 9 
8621 DG Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Molkfeebedriuw de Jong
Annabuorren 3
8632 WP Tirns (Gemeente Wymbritseradiel)
Bandar-vertalingen 
Ald Tsjerkhôf 5 
8551 PA Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
P.J. Jachtbetimmering
De Zwaan 6
8551 RK Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Tj. Folkertsma 
Remswerderleane 2 
8774 PG Wolsum (Gemeente Wymbritseradiel)
Evenwichtig Tineke
Koarnleane 14
8771 LA Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
De oude Vishal 
Helling 44 
8621 CP Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Gerrit Stienstra Beheer B.V.
Rogmolewei 6
8651 EP IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Welcome Home Church 
Stadslaan 10 
8651 AD IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Koptuin B.V.
Geeuwkade 20
8651 AA IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
De Vink Infra 
Legedyk 11 
8629 RK Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
Trading by Knol
De Terp 7
8629 RA Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
Bjuster Vastgoed Beheer B.V. 
Fleardyk 35 
8629 RD Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
RIO Touring
Molepaed 16
8629 PH Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
CONNECCATIONS 
Eastwei 8 
8624 TG Uitwellingerga (Gemeente Wymbritseradiel)
ypma's marine
It Fjild 6
8621 EA Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
<<  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback