Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wymbritseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 3133
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Abbega
Blauwhuis
Folsgare
Gaastmeer
Gauw
Goenga
Greonterp
Heeg
Hommerts
Idzega
IJlst
Indijk
Jutrijp
Koufurderrige
Nijland
Oosthem
Oppenhuizen
Oudega gem Wymbritseradiel
Sandfirden
Scharnegoutum
Smallebrugge
Tirns
Uitwellingerga
Westhem
Wolsum
Woudsend
Ypecolsga

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
gastouder Sigrid
De Sylroede 24
8615 LC Blauwhuis (Gemeente Wymbritseradiel)

Gemeente Wymbritseradiel
Wymbritseradiel
Just Look 
Midstrjitte 47 
8551 PH Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Ido Brattinga
Prof.T.Brandsmastrjitte 23
8551 NE Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Ben van Allus 
De Homeie 39 
8621 DN Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Gemeente Belangen Totaal Lokaal
Ielkantoarswâl 2
8621 BN Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Energie Coöperatie Folsgare U.A. 
Wallemadyk 1 
8773 KK Folsgare (Gemeente Wymbritseradiel)
Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland
Singel 22
8771 SW Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
HDV Holding N.V. 
Bybaen 16 
8624 TE Uitwellingerga (Gemeente Wymbritseradiel)
ARBA B.V.
Geeuwkade 20
8651 AA IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Vereniging van eigenaars "Watersportcentrum Heeg" 
Pharshoeke 101 
8621 CW Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Koch begeleiding
Helling 54
8621 CP Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Piso Beheer B.V. 
Harinxmastrjitte 22 
8621 BL Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Draeisterhoeve V.O.F.
Draeisterhúzen 1
8618 NT Oosthem (Gemeente Wymbritseradiel)
Maatschap Bonekamp 
De Kat 1 
8616 LA Westhem (Gemeente Wymbritseradiel)
Galerie Lyts
Midstrjitte 63
8551 PJ Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Compascuum Sneek 
Tsjaerddyk 48 
8773 KN Folsgare (Gemeente Wymbritseradiel)
Marten v/d Wal Fullservice vakbedrijf
Tramstrjitte 7
8771 RP Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
LouwSon B.V. 
Koarnleane 59 
8771 LC Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
Grytsje de Boer-Boersma
Koarnleane 55
8771 LC Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
M. Dijkstra Waarnemend huisarts 
Tsjaerddyk 9 
8771 KE Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
Technisch Bureau TSG
Blauhústerleane 6
8658 LJ Greonterp (Gemeente Wymbritseradiel)
Technisch Bureau TSG B.V. 
Blauhústerleane 6 
8658 LJ Greonterp (Gemeente Wymbritseradiel)
Yn Petear
Galamagracht 88
8651 EE IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Newportbright 
Galamagracht 44 
8651 EC IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Airco Techniek Friesland B.V.
Roodhemsterweg 16
8651 CV IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
<<  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback