Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wymbritseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 3133
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Abbega
Blauwhuis
Folsgare
Gaastmeer
Gauw
Goenga
Greonterp
Heeg
Hommerts
Idzega
IJlst
Indijk
Jutrijp
Koufurderrige
Nijland
Oosthem
Oppenhuizen
Oudega gem Wymbritseradiel
Sandfirden
Scharnegoutum
Smallebrugge
Tirns
Uitwellingerga
Westhem
Wolsum
Woudsend
Ypecolsga

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
It Pikepoltsje
Tollewei 201
8621 CX Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)

Gemeente Wymbritseradiel
Wymbritseradiel
De Moskeflap 
Jeltewei 96 A 
8622 XV Hommerts (Gemeente Wymbritseradiel)
Jouke uw communicatie specialist
Sint Martensdyk 43
8629 RP Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
Maatschap Smitstra 
Wolsumerwei 4 
8774 PL Wolsum (Gemeente Wymbritseradiel)
Haije Dijkstra
Tsjerkegrêft 2 A
8771 SJ Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
N.J.P. Hilgenga - Salden 
Mardyk 3 
8658 LH Greonterp (Gemeente Wymbritseradiel)
J.J. Salden - Hilgenga
Mardyk 3
8658 LH Greonterp (Gemeente Wymbritseradiel)
Mts N.J.P. en J.J. Salden Hilgenga 
Mardyk 3 
8658 LH Greonterp (Gemeente Wymbritseradiel)
Catch!
Eegracht 43
8651 EG IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
H. de Boer financieel advies 
Izeren Helling 9 
8651 DD IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Melkveehouderij R.M. de Boer
Warinxvliet 1
8629 WC Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
Bon Futura Holding B.V. 
Noardein 21 
8625 TE Oppenhuizen (Gemeente Wymbritseradiel)
W.J. Boersma
Riperwei 5
8623 XR Jutrijp (Gemeente Wymbritseradiel)
ek-advies 
Krimwei 1 
8622 XR Hommerts (Gemeente Wymbritseradiel)
E-Naval Heeg B.V.
De Draei 18 A
8621 CZ Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
L.W. Horeca Beheer B.V. 
Harinxmastrjitte 50 
8621 BM Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Gerrit Koudenburg
Nessenwei 6
8618 NM Oosthem (Gemeente Wymbritseradiel)
Waterrecreatie Syperda B.V. 
Munkedyk 2 
8611 JM Gaastmeer (Gemeente Wymbritseradiel)
Naaiatelier Studio BEL
Wellewei 1
8551 RB Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Faber Onroerend Goed Woudsend B.V. 
Doniastrjitte 25 
8551 RC Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Faber Energy B.V.
Doniastrjitte 25
8551 RC Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Agrarisch loon- en handelsbedrijf Faber B.V. 
Doniastrjitte 25 
8551 RC Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Free Bird World Food Van
Fiskersteech 2
8551 SJ Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
De Jong Beheer B.V. 
Nije Buorren 2 
8551 PN Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Zoer Verhuizingen B.V.
Nije Buorren 2
8551 PN Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
<<  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback