Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wymbritseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 3133
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Abbega
Blauwhuis
Folsgare
Gaastmeer
Gauw
Goenga
Greonterp
Heeg
Hommerts
Idzega
IJlst
Indijk
Jutrijp
Koufurderrige
Nijland
Oosthem
Oppenhuizen
Oudega gem Wymbritseradiel
Sandfirden
Scharnegoutum
Smallebrugge
Tirns
Uitwellingerga
Westhem
Wolsum
Woudsend
Ypecolsga

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Erindi
Hollingerstrjitte 10
8621 CA Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)

Gemeente Wymbritseradiel
Wymbritseradiel
Gastouderopvang Hoekies 
Sinsmar 13 
8615 LZ Blauwhuis (Gemeente Wymbritseradiel)
Skippers Beheer B.V.
De Burd 19 A
8621 JX Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Stichting Project 7-blad 
De Homeie 25 A 
8621 DN Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Ruben van der Goot
Kappenburch 30
8625 HP Oppenhuizen (Gemeente Wymbritseradiel)
Allround dienstverlening M. Walinga 
Reafinne 31 
8614 AH Oudega (Gemeente Wymbritseradiel)
Oude Jitte
De Ryp 2
8658 LL Greonterp (Gemeente Wymbritseradiel)
Aannemersbedrijf Raadsveld 
Easthimmerwei 23 
8773 KP Folsgare (Gemeente Wymbritseradiel)
Loonbedrijf A. Rijpma B.V.
Vosseleane 46
8551 ML Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
SMG Shipping B.V. 
P.Walmastrjitte 41 
8625 HE Oppenhuizen (Gemeente Wymbritseradiel)
Femke de Weerd
Botniastrjitte 4
8771 SB Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
P.A. Tastra Beheer B.V. 
Koarnleane 12 A 
8771 LA Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
Tastra Verhuur B.V.
Koarnleane 12 A
8771 LA Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
Jaap Tiedema molens 
Blauhústerleane 2 
8658 LJ Greonterp (Gemeente Wymbritseradiel)
J.T. Nauta
Frisiaplein 17
8651 ES IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Schoonheidssalon SuS 
Galamagracht 13 
8651 EB IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
FTS B.V. i.o.
Harinxmaweg 8
8651 AX IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Administratiekantoor Harnet Wouda 
Ivige Leane 10 
8629 WB Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
A. van Houten
Langaerderdyk 11
8629 PT Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
J. Boersma Holding B.V. 
Lange Achte 16 
8629 PL Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
H. Stellinga Beheer B.V.
Sjaerdawei 9
8625 HR Oppenhuizen (Gemeente Wymbritseradiel)
Lassooij Trade 
Jeltewei 160 
8622 DA Hommerts (Gemeente Wymbritseradiel)
ELJO's
Spinnekop 3
8621 DJ Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
VTRS 
Helling 19 
8621 CP Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Ypma's Bakkerij
De Skatting 49
8621 BV Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback