Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wymbritseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 3133
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Abbega
Blauwhuis
Folsgare
Gaastmeer
Gauw
Goenga
Greonterp
Heeg
Hommerts
Idzega
IJlst
Indijk
Jutrijp
Koufurderrige
Nijland
Oosthem
Oppenhuizen
Oudega gem Wymbritseradiel
Sandfirden
Scharnegoutum
Smallebrugge
Tirns
Uitwellingerga
Westhem
Wolsum
Woudsend
Ypecolsga

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
@there
Stadslaan 28
8651 AE IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)

Gemeente Wymbritseradiel
Wymbritseradiel
Handelsonderneming de Zoutpot 
Sudergoweg 54 
8651 CN IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Toneelbeeld
Stadslaan 22
8651 AD IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
R Scheffer 
Dielakker 8 
8629 RC Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
JoWy Kindercoaching
Trekskûte 12
8629 PV Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
Van Loon Media & Communicatie 
De Draei 16 E 
8621 CZ Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Jan Miedema Sails
Gouden Boaijum 6
8621 CV Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Hylke Zijlstra 
It Eilân 1 
8621 CR Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Janneke van der Meer
Tsjerkesleatswei 9
8621 BX Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
On the road, transportmanager 
Ald Rien 10 
8618 NZ Oosthem (Gemeente Wymbritseradiel)
De Koevorder Beheer B.V.
Nr 13
8529 MJ Koufurderrige (Gemeente Wymbritseradiel)
Marien B.V. 
Nr 13 
8529 MJ Koufurderrige (Gemeente Wymbritseradiel)
Hup Hockey Gear
jonker Rispensstraat 13
8651 BJ IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
VIEK 
Bewaarskoallesteech 4 
8551 SC Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Kinderopvang De Earste Trimen
H.Pollemastrjitte 2
8771 RT Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
Stichting Technolab Súdwest-Fryslân 
Roodhemsterweg 7 
8651 CV IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Scharneauto's
Trekdyk 1 A
8629 EG Scharnegoutum (Gemeente Wymbritseradiel)
Kinderopvang Gauw 
Boeijengastrjitte 18 
8627 SG Gauw (Gemeente Wymbritseradiel)
V.O.F. Jachtwerf Popma
Eastwei 2
8625 HV Oppenhuizen (Gemeente Wymbritseradiel)
Jachtwerf Popma B.V. 
Eastwei 2 
8625 HV Oppenhuizen (Gemeente Wymbritseradiel)
Dyn Balans
Sjaerdawei 6
8625 HS Oppenhuizen (Gemeente Wymbritseradiel)
L.R. Tuinstra Holding B.V. 
Bonningastrjitte 19 
8625 HG Oppenhuizen (Gemeente Wymbritseradiel)
Thús by Angelina
Lytshuzen 37
8621 XE Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Wellekom Watersport 
De Zwaan 8 
8551 RK Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Nij-tocht coaching
Folsgearsterleane 7
8773 KR Folsgare (Gemeente Wymbritseradiel)
<<  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback