Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wymbritseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 3133
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Abbega
Blauwhuis
Folsgare
Gaastmeer
Gauw
Goenga
Greonterp
Heeg
Hommerts
Idzega
IJlst
Indijk
Jutrijp
Koufurderrige
Nijland
Oosthem
Oppenhuizen
Oudega gem Wymbritseradiel
Sandfirden
Scharnegoutum
Smallebrugge
Tirns
Uitwellingerga
Westhem
Wolsum
Woudsend
Ypecolsga

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Management Facilitair Meyer
Ald Rien 16
8618 NZ Oosthem (Gemeente Wymbritseradiel)

Gemeente Wymbritseradiel
Wymbritseradiel
Anja B.V. 
Pikedyk 4 
8618 NS Oosthem (Gemeente Wymbritseradiel)
Draaijer Opleidingen en Sportzorg
De Himmen 10
8618 NR Oosthem (Gemeente Wymbritseradiel)
GTC 1 B.V. 
De Joodyk 9 
8614 JK Oudega (Gemeente Wymbritseradiel)
De Trochbrekkers
Hagenadyk 21
8614 AC Oudega (Gemeente Wymbritseradiel)
Bermbloesem B.V. 
Hagenadyk 12 
8614 AB Oudega (Gemeente Wymbritseradiel)
Old trees dairy B.V.
Kaepwei 13
8611 JL Gaastmeer (Gemeente Wymbritseradiel)
J.J. Tastra Beheer B.V. 
Midstrjitte 62 
8551 PK Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Maatschap huisartsenpraktijk Balk/Woudsend
Age Hylkes Trompstrjitte 30
8551 NV Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
Bom Vento B.V. 
De Opper 25 
8621 DZ Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Restaurant Mount Everest
jonker Rispensstraat 21
8651 BJ IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
A.G.V. Horeca 
Reidfinne 20 
8621 DH Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Servauto inzake Laerd
Laerd en Saerd 4
8774 PE Wolsum (Gemeente Wymbritseradiel)
Stichting Narrante concerten 
Roordastrjitte 11 
8771 RX Nijland (Gemeente Wymbritseradiel)
Nynke Develing
Croleskwartier 65
8651 HC IJlst (Gemeente Wymbritseradiel)
Paardenstalling Folsgare 
Easthimmerwei 23 
8773 KP Folsgare (Gemeente Wymbritseradiel)
EHBO-vereniging Boarderadeel
Tsjemlân 17
8627 SJ Gauw (Gemeente Wymbritseradiel)
Heech Loft B.V. 
De Burd 25 A 
8621 JX Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Waterhuisjes Heeg
Gouden Boaijum 172
8621 JW Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Oosterse Markt V.O.F. 
Molefinne 69 
8621 DD Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Kapsalon Laurentia
Weisleatstrjitte 8
8621 BA Heeg (Gemeente Wymbritseradiel)
Feenstra Groep B.V. 
Rige 14 
8617 LA Abbega (Gemeente Wymbritseradiel)
Reitsma Verhuur
Broer de Wittestrjitte 4
8615 LD Blauwhuis (Gemeente Wymbritseradiel)
Ketelaar Werken 
van der Looswei 17 
8615 LV Blauwhuis (Gemeente Wymbritseradiel)
TEAM-WORK.PRO
De Wrins 10
8551 RP Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback