Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Boarnsterhim  
 
 
Aantal bedrijven: 3726
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Akkrum
Aldeboarn
Dearsum
Eagum
Friens
Grou
Idaerd
Jirnsum
Nes gem Boarnsterhim
Poppenwier
Raerd
Reduzum
Sibrandabuorren
Terherne
Tersoal
Warstiens
Warten
Wergea

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Obs 't Raerderhiem
Sélânswei 2
9012 CN Raerd (Gemeente Boarnsterhim)

Boarnsterhim
Gemeente Boarnsterhim
Openbare Basisschool "De Lege Geaën" 
Dr.W.Beekhuisstrjitte 18 
8647 SM Sibrandabuorren (Gemeente Boarnsterhim)
A.J. Anema Holding B.V.
De Tichtset 51
9001 NK Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Coachingspraktijk Guusta Elzinga 
Rijksweg 138 
9011 VH Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
H.W. van der Veen Timmer- en montagebedrijf
Leeuwarderweg 38
9005 NE Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Groentebos 
De Bleek 1 
9003 MH Warten (Gemeente Boarnsterhim)
Hilda Talsma
Bûtenstreek 2
9003 MC Warten (Gemeente Boarnsterhim)
Bestrijding Service Friesland 
Midsbuorren 3 
9003 LA Warten (Gemeente Boarnsterhim)
Ontwikkel Lab aan Zee
Yn 'e Lijte 80
9001 ZR Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Lazwa Holding B.V. 
De Muldyk 11 f 
9001 XV Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Van Vuuren Nieuw B.V.
J.W. de Visserwei 5
9001 ZE Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Bloemtique Holding B.V. 
Singel 30 
9001 XP Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Bloemtique B.V.
Singel 30
9001 XP Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Zenit-bgo 
De Blei 13 
9001 NS Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Gezond op Gewicht Mid-Fryslân
Sinia 5
9001 LX Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Niels Heitbrink 
De Vlet 62 1 
9001 HX Grou (Gemeente Boarnsterhim)
art studio Symphony
Kievitstraat 20
9001 EN Grou (Gemeente Boarnsterhim)
BeweegZin 
Oostergoostraat 13 
9001 CE Grou (Gemeente Boarnsterhim)
LHZ Shipping B.V.
De Muldyk 11 f
9001 XV Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Gezinshuis Romsicht 
Boarnsterdyk 72 
8491 AW Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Smartkool
Hoofdstraat 26
9001 AM Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Binne Oosterbaan 
Ds Nieuwoldstrjitte 12 
8495 HV Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
WoodNess Pizza
It Harspit 16
8494 PS Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Wylde Swan B.V. 
Pean 1 
8494 NB Nes (Gemeente Boarnsterhim)
SPK B.V.
Utbuorren 2
8493 LZ Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
<<  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback