Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Boarnsterhim  
 
 
Aantal bedrijven: 3712
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Akkrum
Aldeboarn
Dearsum
Eagum
Friens
Grou
Idaerd
Jirnsum
Nes gem Boarnsterhim
Poppenwier
Raerd
Reduzum
Sibrandabuorren
Terherne
Tersoal
Warstiens
Warten
Wergea

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Bruinsma Techniek
De Marren 14
9005 NT Wergea (Gemeente Boarnsterhim)

Boarnsterhim
Gemeente Boarnsterhim
Refier Training & Coaching 
Oosterhoutstraat 2 a 
9001 CD Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Garenhuis U Keus
Miniawier 12
9001 NA Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Opreismetesther 
Wijde Steeg 8 
9001 AK Grou (Gemeente Boarnsterhim)
EQ metselwerk
Wjitteringswei 86
8495 JS Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Dairy Solutions 
Prikwei 32 
8495 NG Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Hoogenboom
Princehof 3
9003 XA Warten (Gemeente Boarnsterhim)
Jelle Wobbes Jachtbetimmering 
Fricoweg 39 
9005 PC Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Cocoon Concept B.V. i.o.
It Harspit 5
8494 PR Nes (Gemeente Boarnsterhim)
MooFit 
Rijksweg 66 
9011 VE Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
Buena B.V.
Burd 16
9001 ZW Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Heerlijk en Puur 
Kleine Buren 17 
9005 NW Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Café Zevenwouden
Buorren 24
8493 LE Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Saleh dienstverlening 
Hoxma 45 
9001 LD Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Stichting Derdengelden Jansen Jachtbemiddeling
Syl 12
8493 LL Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Majella Loef 
De Fisker 15 
9001 NW Grou (Gemeente Boarnsterhim)
H. Oosterhoff dienstverlening
Sinnebuorren 59
8491 ED Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Garde advice & rental company 
Oedsmawei 1002 
9001 ZE Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Fimme Schipper Maritiem
Oostergoostraat 16
9001 CK Grou (Gemeente Boarnsterhim)
vanvander 
Kerkstraat 2 
9001 AA Grou (Gemeente Boarnsterhim)
CHALOUPE43
Wjitteringswei 33
8495 JL Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Gosse Wielinga 
It Finlân 6 
8491 GR Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Abifresh
Grintdyk 17
8493 RB Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Lake Finance 
De Achte 2 
8493 MB Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Stichting EnergieLab Fryslân
Buorren 28
9012 DH Raerd (Gemeente Boarnsterhim)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback