Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Boarnsterhim  
 
 
Aantal bedrijven: 3726
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Akkrum
Aldeboarn
Dearsum
Eagum
Friens
Grou
Idaerd
Jirnsum
Nes gem Boarnsterhim
Poppenwier
Raerd
Reduzum
Sibrandabuorren
Terherne
Tersoal
Warstiens
Warten
Wergea

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Thursdays
Paviljoenstraat 19
9001 BN Grou (Gemeente Boarnsterhim)

Boarnsterhim
Gemeente Boarnsterhim
Veldman Techniek 
Kerkebuurt 11 
9011 VM Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
Hartmans Bouwbedrijf
Wartensterdyk 3
9005 XS Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
UJS 
Boarnsterdyk 69 
8491 AT Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Project Management Consultancy B.V.
It Weidlân 21
8491 DA Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Michel Pen Techniek 
Leppedyk 16 
8491 GL Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Wurd Blik
Ulbe Twijnstrawei 20
8491 CE Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Bouwmarkt Grou B.V. 
Stationsweg 86 
9001 EJ Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Bouw Grou B.V.
De Foarplecht 4
9001 JK Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Graalda Invest B.V. 
Stationsweg 26 
9001 EH Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Van Duuren Advies en Projectleiding voor Gemeenten
De Fisker 31
9001 NW Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Helder 
It Bûterfabryk 13 
9001 DN Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Buurtvereniging It lege Midden
Prikwei 32
8495 NG Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Solarbatical 
Wjitteringswei 58 
8495 JR Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Melkveebedrijf Huisman
Beetsterdyk 3
8495 NC Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Dienstverlening J. Janssen 
de Heareburch 2 
9011 XE Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
Van Amstel Beheer B.V.
De Tiempeal 10
8494 PL Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Schildersbedrijf Tjeerd Keekstra 
Lútsen Bottemastrjitte 7 
8495 HW Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Dena's Cafétaria
Kerkbuurt 1
9005 NZ Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Deinum, Advies & Interimmanagement 
Slotsdyk 4 
9012 DT Raerd (Gemeente Boarnsterhim)
Amennis Holding B.V.
De Kûper 7
9005 RP Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Jw Sinnema holding B.V. 
Leeuwarderweg 39 
9005 NC Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Refender B.V.
Jongebuorren 5
8493 LX Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Van Herpen Holding B.V. 
Narderherne 23 
9005 MB Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Mallika
1e Oosterveldstraat 4
9001 BL Grou (Gemeente Boarnsterhim)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback