Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Boarnsterhim  
 
 
Aantal bedrijven: 3726
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Akkrum
Aldeboarn
Dearsum
Eagum
Friens
Grou
Idaerd
Jirnsum
Nes gem Boarnsterhim
Poppenwier
Raerd
Reduzum
Sibrandabuorren
Terherne
Tersoal
Warstiens
Warten
Wergea

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
L.A.B. security
Gravinnewei 28
8493 LW Terherne (Gemeente Boarnsterhim)

Boarnsterhim
Gemeente Boarnsterhim
Troost Nautic 
Bongel 8 
8493 KE Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
J. Reidinga Holding B.V.
Trigreppel 2
8491 CW Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Stichting Doarpskeamer Ed 
Rakswâl 19 
8491 CN Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
SING Friesland
Sitadel 24
8491 BA Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Louw de Vos 
Sitadel 20 
8491 BA Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Westerhof Makelaardij
It Bjinstap 15
8491 AX Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
De Aktetas 
It Hiemsté 10 
8491 AC Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Knossen Hygiene Service
Oostergoostraat 33
9001 CG Grou (Gemeente Boarnsterhim)
M. Oosterhof t.h.o.d.n. Zuster Evie 
Folkert Kuipersstrjitte 61 
8491 DD Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
MVA waarnemend huisarts
Learewei 20
9011 XB Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
A. Okkinga 
Nijlânsdyk 1 
9008 SG Reduzum (Gemeente Boarnsterhim)
Dutch Lowland Logistics
Warstienserdyk 5
9005 XM Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Klus & Bestratingsbedrijf Fokke Loonstra 
Taanpôle 32 
9003 MR Warten (Gemeente Boarnsterhim)
Bijlsma Marine Services B.V.
Midsbuorren 12
9003 LA Warten (Gemeente Boarnsterhim)
W. Rietman Interim Management 
De Foarn 8 
9001 NT Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Auke Bouwer Beheer B.V.
Tjallinga 11
9001 LA Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Freelance Diver Stelpstra 
Binnenbuorren 3 
9013 CB Poppenwier (Gemeente Boarnsterhim)
Ynsethelp
Westein 10
8495 HB Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Vereniging Broodfonds Mid-Fryslân 
Westein 2 
8495 HB Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Sijbesma Financial Consultancy
De Seine 6
8494 PG Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Restauratie en Aannemersbedrijf B.T. Boersma 
Buorren 92 
8493 LH Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Amazilia B.V.
Seel 21
8493 KD Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Karst Klussenbedrijf 
Oudeschouw 5 
8491 MP Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Boartershiem
Leppedyk 5 B
8491 GJ Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
<<  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback