Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Boarnsterhim  
 
 
Aantal bedrijven: 3726
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Akkrum
Aldeboarn
Dearsum
Eagum
Friens
Grou
Idaerd
Jirnsum
Nes gem Boarnsterhim
Poppenwier
Raerd
Reduzum
Sibrandabuorren
Terherne
Tersoal
Warstiens
Warten
Wergea

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
T4U2
Slotsdyk 5
9012 DV Raerd (Gemeente Boarnsterhim)

Boarnsterhim
Gemeente Boarnsterhim
De Ruiter Agro MD B.V. 
Greate Mar 7 
9005 XJ Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Shiatsu Scholingscentrum
Oedsmawei 24 j 1e etage
9001 ZJ Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Psychologiepraktijk voor Leefstijlcoaching 
Oostergoostraat 42 
9001 CL Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Healing Centrum Mid-Fryslân
It Finlân 20
8491 GR Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
strategiesmid 
Wjitteringswei 29 
8495 JK Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
stadslogies.nl
Himdyk 20
9011 WR Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
Hamoud Transport 
Lange Miente 24 
8491 BJ Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
XtremeGolfNutrition
Haedstrjitte 23
9008 SN Reduzum (Gemeente Boarnsterhim)
Cazemier Projectmanagement 
Kanadeeskestrjitte 26 
8491 BE Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Bouwcollectief Noord
Mauritiuspaad 2
9011 XN Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
Karin Projects 
It Kampke 2 
9011 XL Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
U. Wiersma Transport Dienstverlening
Fricoweg 4
9005 PD Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
MDR Grondwerk 
Prinses Marijkestraat 1 
9001 JS Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Coachpraktijk De Olijfboom
Oostergoostraat 31
9001 CG Grou (Gemeente Boarnsterhim)
SINIC 
Poppenwiersterdyk 14 
9012 DN Raerd (Gemeente Boarnsterhim)
BerBach industrial design
De Muldyk 9
9001 XV Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Deining Media B.V. 
De Harke 4 
8494 PD Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Post Holding B.V.
De Harke 4
8494 PD Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje U.A. 
Rijksweg 101 
9011 VC Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
Amediaan B.V.
Hoofdstraat 29
9001 AP Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Thuiszorg Het Friese Land 
Buorren 3 
8491 BZ Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Boele de Vries dienstverlening
Friesmawei 35
9007 SE Idaerd (Gemeente Boarnsterhim)
Anema Salaris & Adviesbureau B.V. 
Master Gorterstrjitte 7 c 
9008 TB Reduzum (Gemeente Boarnsterhim)
Anema Salaris B.V.
Biensma 34
9001 ZZ Grou (Gemeente Boarnsterhim)
<<  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback