Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Boarnsterhim  
 
 
Aantal bedrijven: 3726
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Akkrum
Aldeboarn
Dearsum
Eagum
Friens
Grou
Idaerd
Jirnsum
Nes gem Boarnsterhim
Poppenwier
Raerd
Reduzum
Sibrandabuorren
Terherne
Tersoal
Warstiens
Warten
Wergea

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
CLD
Molehiem 21
9011 TC Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)

Boarnsterhim
Gemeente Boarnsterhim
D.E.K. - De Evenementen Kamer - Boekingen en Management 
Hoxma 35 
9001 LD Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Taverne de kade
Nieuwe Kade 10
9001 AE Grou (Gemeente Boarnsterhim)
politie 
Slûs 1 
8493 LT Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Visserijbedrijf E.W. de Vries
Slûs 1000
8493 LT Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Blue Zone Consultancy 
Kanadeeskestrjitte 20 
8491 BE Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
S. Reinsma Holding B.V.
Leeuwarderweg 44
9005 NG Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
S. Reinsma Bouwonderneming B.V. 
Leeuwarderweg 44 
9005 NG Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Autohandel Teo Welles B.V.
De Loads 1
8491 PH Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Teo Welles Vastgoed B.V. 
De Loads 1 
8491 PH Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Teo Welles Beheer B.V.
De Loads 1
8491 PH Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
V.O.F. Hehui 
van Sminiawei 11 
8495 MT Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Autobedrijf Teo Welles B.V.
De Loads 1
8491 PH Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Stichting Atlantic Dutchesses 
Poppenwiersterdyk 22 
9012 DN Raerd (Gemeente Boarnsterhim)
Kerkhof Retail
Jogchum Nieuwenhuisstr 7
9001 BT Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Dienstverlening T. van der Wal 
Poppenwiersterdyk 24 
9012 DN Raerd (Gemeente Boarnsterhim)
ASAP Noord-Nederland
Leeuwarderweg 43
9005 NC Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Jaske.frl 
Hilleburen 25 
9005 PV Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Foppe4coaching
De Oper 23
8494 PJ Nes (Gemeente Boarnsterhim)
It Pakhûs 
Galamaleane 22 
8491 BB Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
NFG B.V.
Stationsweg 26
9001 EH Grou (Gemeente Boarnsterhim)
MB Expeditie 
1e Oosterveldstraat 56 
9001 BM Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Let Yourself Flow
1e Oosterveldstraat 26
9001 BL Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Klusbedrijf J.H. van der Wal 
Dr.W.Beekhuisstrjitte 3 
8647 SM Sibrandabuorren (Gemeente Boarnsterhim)
egtwel
Buorren 11
9012 DK Raerd (Gemeente Boarnsterhim)
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback