Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Boarnsterhim  
 
 
Aantal bedrijven: 3726
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Akkrum
Aldeboarn
Dearsum
Eagum
Friens
Grou
Idaerd
Jirnsum
Nes gem Boarnsterhim
Poppenwier
Raerd
Reduzum
Sibrandabuorren
Terherne
Tersoal
Warstiens
Warten
Wergea

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Bouwondernemer Nieuwenhuijsen
G.S. Ruiterstrjitte 54
8491 GX Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)

Boarnsterhim
Gemeente Boarnsterhim
JK Holding B.V. 
Nieuwe Leeuwarderweg 2 
9005 NJ Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Digital Transformers B.V.
Utbuorren 27
8493 MA Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
E-Commerce SF 
Narderbuorren 8 
9005 XP Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Folkert de Jong Techniek
Himpensermar 5
9005 XL Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
FB Mechatronics 
Slotsdyk 3 
9012 DV Raerd (Gemeente Boarnsterhim)
A. Wielinga Holding B.V.
De Reedmakker 10
9005 RM Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
A3 Boermans Holding B.V. 
De Mounder 8 
9005 RL Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Stichting Depotgelden Wylde Swan
Pean 1
8494 NB Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Sierra's Holding B.V. 
Hilleburen 25 
9005 PV Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Stichting Rebuild Homes Foundation
Jister 10
9001 XX Grou (Gemeente Boarnsterhim)
politie 
Oedsmawei 18 a 
9001 ZJ Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Bruinsma Techniek
De Marren 14
9005 NT Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Refier Training & Coaching 
Oosterhoutstraat 2 a 
9001 CD Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Garenhuis U Keus
Miniawier 12
9001 NA Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Opreismetesther 
Wijde Steeg 8 
9001 AK Grou (Gemeente Boarnsterhim)
EQ metselwerk
Wjitteringswei 86
8495 JS Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Dairy Solutions 
Prikwei 32 
8495 NG Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Hoogenboom
Princehof 3
9003 XA Warten (Gemeente Boarnsterhim)
Jelle Wobbes Jachtbetimmering 
Fricoweg 39 
9005 PC Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Cocoon Concept B.V. i.o.
It Harspit 5
8494 PR Nes (Gemeente Boarnsterhim)
MooFit 
Rijksweg 66 
9011 VE Jirnsum (Gemeente Boarnsterhim)
Buena B.V.
Burd 16
9001 ZW Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Heerlijk en Puur 
Kleine Buren 17 
9005 NW Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
Café Zevenwouden
Buorren 24
8493 LE Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback