Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Boarnsterhim  
 
 
Aantal bedrijven: 3726
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Akkrum
Aldeboarn
Dearsum
Eagum
Friens
Grou
Idaerd
Jirnsum
Nes gem Boarnsterhim
Poppenwier
Raerd
Reduzum
Sibrandabuorren
Terherne
Tersoal
Warstiens
Warten
Wergea

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Schildersbedrijf René Nuwolt
Suster v.d. Vegtstrjitte 34
8491 GE Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)

Boarnsterhim
Gemeente Boarnsterhim
Groenendal Schilderwerken 
Buorren 45 
8493 LC Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Hemstra
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Gurb 
Midsbuorren 32 
9003 LB Warten (Gemeente Boarnsterhim)
J. van der Woude
Doorbraak 4
9001 AL Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Shell Express Reduzum 
Overijsselsestraatweg 1 
9008 TS Reduzum (Gemeente Boarnsterhim)
VdBelt Akkrum
Spikerboor 32
8491 PA Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Plantaardig 
De Fisker 53 
9001 NW Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Vergnes Management en Projecten
It Swurd 8
9001 MA Grou (Gemeente Boarnsterhim)
H. Reinsma Bouwonderneming B.V. 
It Foarhûs 1 
9005 RS Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
H. Reinsma Holding B.V.
It Foarhûs 1
9005 RS Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
de Mannen van den Berg 
Halbertsma's Plein 10 
9001 AH Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Stichting Zeilen Zonder Beperking
De Foarn 14
9001 NT Grou (Gemeente Boarnsterhim)
SingleLine Projects 
De Opstekker 11 
8494 PA Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Hoekstra Terherne Haven
Kupersleantsje 7
8493 LR Terherne (Gemeente Boarnsterhim)
Tsjill Massage 
Feansterdyk 17 
8491 BT Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
Anema Salaris & Adviesbureau
Master Gorterstrjitte 7 c
9008 TB Reduzum (Gemeente Boarnsterhim)
hoekkii 
Leechlân 14 
9001 ZH Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Mts. Vogelzang Pijl
Domwier 5
9005 XR Wergea (Gemeente Boarnsterhim)
thuiszorg@friesland 
Burdinewei 8 
8494 NH Nes (Gemeente Boarnsterhim)
Vereniging Broodfonds Foar Elkoar
It Skûtsje 1
9001 HH Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Petra Janssen arbeidsdeskundige dienstverlener 
Jac. Knolstrjitte 10 
8495 NJ Aldeboarn (Gemeente Boarnsterhim)
Tchak Export
Hôflân 8
9001 ZG Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Multiservice Jensma 
Mr P Jelles Troelstrawei 17 
9001 CR Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Joke Communicatie
G.S. Ruiterstrjitte 48
8491 GW Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback