Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wûnseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2396
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum Fr
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
IJ. Reinsma
Oosterlaan 8
8746 ND Schraard (Gemeente Wûnseradiel)

Gemeente Wûnseradiel
Wûnseradiel
Linnen2GO B.V. 
Schwartzenbergweg 23 A 
8743 KX Hichtum (Gemeente Wûnseradiel)
Edia Technical Services
Angterperlaan 20
8763 MB Parrega (Gemeente Wûnseradiel)
S. Dijkstra t.h.o.d.n. Thuishuis Blije Bende 
Harlingerweg 26 A 
8821 LC Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
Oosterink Personal Training
Bleekstraat 44
8754 CL Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Total Beauty by Dorine 
Tolheksleane 6 
8821 MD Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
Pedicure Hilde Koopmans
Dorpsstraat 31
8759 LC Exmorra (Gemeente Wûnseradiel)
AMV Bedrijfsondersteuning B.V. 
Kooireed 3 
8756 JN Piaam (Gemeente Wûnseradiel)
CeTeau Geosynthetics B.V.
It Gruthôf 6
8754 GZ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Steenzetbedrijf Pietersma 
De Mieden 12 
8754 GV Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Rinze Joustra Vastgoed B.V.
Buren 4
8756 JP Piaam (Gemeente Wûnseradiel)
S.G. Sijtsma 
Idserdaweg 2 
8762 PM Hieslum (Gemeente Wûnseradiel)
Stal de Weidhoeve
van Panhuysweg 2
8765 LH Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Frieslanddruk.nl 
Schoolstraat 22 
8822 VP Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Caravancentrum Makkum
De Munniksplaat 2
8754 HG Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
EG Services (Netherlands) B.V. 
Pingjumerstraat 49 
8748 BM Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Vereniging voor Jonge Politiek in Nederland
Eemswouderlaan 11
8765 LT Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
S. Postma Veehouderij 
Surein 5 
8759 LW Exmorra (Gemeente Wûnseradiel)
Edia Engineering
Sielânsreed 9
8757 JZ Gaast (Gemeente Wûnseradiel)
Pedicure Willy Vlug-Wagenaar 
Baarderbuorren 15 
8822 WR Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Benny's Original Motorworks
Julianastraat 15
8822 VX Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting De Jonge Lootsman 
Brekkerweg 4 
8755 JK Idsegahuizum (Gemeente Wûnseradiel)
Allround Timmerbedrijf Haarsma
De Finne 16
8754 GT Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Jessie Jansen 
Achterdijkje 13 
8754 EP Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Firma H. en A. de Vries
Koudehuisterdijk 4
8748 CR Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
<<  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback