Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wûnseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2396
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum Fr
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Mts S. en C. Anema
Monnikeweg 1
8822 VA Arum (Gemeente Wûnseradiel)

Gemeente Wûnseradiel
Wûnseradiel
no mar 
Kerkstraat 6 
8765 LK Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Happy-KidsKleding
Gooyumerweg 23
8751 TN Zurich (Gemeente Wûnseradiel)
Van der Velde installatiebedrijf 
Hemert 12 
8742 KH Burgwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Boutique 2.0
Polle 3
8822 VH Arum (Gemeente Wûnseradiel)
KTD Kok Technische Dienstverlening 
Doniaburen 11 
8761 PE Ferwoude (Gemeente Wûnseradiel)
H. Hendriks Holding B.V.
De Dobbe 14
8822 WL Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Onderhoudsbedrijf Arjen de Vries 
Trekweg 148 
8763 MJ Parrega (Gemeente Wûnseradiel)
T.T. Bouwhuis
Trekweg 4
8763 MD Parrega (Gemeente Wûnseradiel)
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Eerste Weteringdwarsstraat 53/hoek Weteringstraat 15 te Amsterdam 
Bolswarderweg 13 
8759 LA Exmorra (Gemeente Wûnseradiel)
K. Lok Veehandel
Waltingaleane 5
8749 TH Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
Pingjum-Agency B.V. 
Grote Buren 6 
8749 GE Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
Pingjum-Trading B.V.
Grote Buren 6
8749 GE Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
Hofstra Bouw Witmarsum B.V. 
Gysbert Japiksweg 53 
8748 CL Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Hofstra Bouw Witmarsum
Gysbert Japiksweg 53
8748 CL Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Klussenbedrijf Folkertsma 
Salverdastraat 2 
8747 NM Wons (Gemeente Wûnseradiel)
DeHarryGroep B.V.
De Tille 16
8822 WG Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Melkveebedrijf A.A.& C. Reitsma 
Buitendijk 4 
8749 TL Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
AHHAP De Tsjasker B.V.
De Tsjasker 9
8748 DV Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
U. Haarsma Holding B.V. 
Waltaweg 6 
8765 LP Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
S. Kramer Holding B.V.
Kaatsplein 13
8822 VS Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Marije Muziek 
Panwerk 3 
8754 BZ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
R. Boschma
Schoolstraat 22
8742 KM Burgwerd (Gemeente Wûnseradiel)
F.H.B. Posthumus Beheer B.V. 
Schoolstraat 14 
8742 KM Burgwerd (Gemeente Wûnseradiel)
B*unyk
Sytzamaweg 28
8822 VC Arum (Gemeente Wûnseradiel)
<<  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback