Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wûnseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2396
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum Fr
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
hannah m
Kooireed 3
8756 JN Piaam (Gemeente Wûnseradiel)

Gemeente Wûnseradiel
Wûnseradiel
Zevende hemel Lifestyle 
Kerkstraat 19 A 
8754 CP Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Zuidwaard Watersport Makkum
De Munniksplaat 17
8754 HG Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
B&B Bakker 
Brouwerssteeg 8 
8754 GB Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
KCD Holding
Slotmakersstraat 23
8754 EL Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Klazien Kracht & Zien 
Kerkeburen 31 
8754 CZ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Dierzorg service "De duizendpoot"
Fabrieksstraat 2
8751 TD Zurich (Gemeente Wûnseradiel)
M Lease C.V. 
De Krânse 19 
8748 GK Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Ruwvoerhandel S.A. de Vries B.V.
Kamperweg 5
8748 CP Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
CU-techniek 
Oldeclooster 2 
8741 KC Hartwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Afsluitdijk Wadden Center
Afsluitdijk 1 C
8752 TP Kornwerderzand (Gemeente Wûnseradiel)
Lenten Conservation Consultancy 
Polle 14 
8822 VE Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Basic Respect
Meester de Vriesstraat 13
8748 BS Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
D. Akkerman Metsel- & Stucwerk 
Waaxenserweg 9 
8823 SW Lollum (Gemeente Wûnseradiel)
Stoeterij Lente
Baarderbuorren 8
8822 WR Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Massage praktijk Wilma Rodenburg 
Horstweg 38 
8763 MP Parrega (Gemeente Wûnseradiel)
Rundveehouderij B.J. Knol
Scharnebuursterweg 4
8761 PH Ferwoude (Gemeente Wûnseradiel)
Reitsma-Tekstwerk 
Jelle Huitemastrjitte 7 
8759 LX Exmorra (Gemeente Wûnseradiel)
KroonLeren
Brekkerweg 10
8755 JK Idsegahuizum (Gemeente Wûnseradiel)
Wietske de Witte-Atsma 
It Hôf 8 
8754 KD Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Roedema onroerendgoed V.O.F.
De Munniksplaat 17
8754 HG Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Postma onderhoud en renovatie 
De Holle Poarte 7 
8754 HC Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Van Malsen Jachtbetimmering
Strânwei 22
8754 HA Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Mendit 
Kerkeburen 31 
8754 CZ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Anton Kieboom Transport
Estrikwerk 13
8754 BW Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
<<  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback