Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wûnseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2396
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum Fr
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Administratiekantoor AHT
De Tunen 2
8748 EJ Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)

Gemeente Wûnseradiel
Wûnseradiel
Zeinstra Auto's 
It Fliet 5 
8748 EA Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Boonstra Interim Management & Advies
Bewaarschoolstraat 16
8748 AN Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Eco S.B. Holding B.V. 
Dyksicht 18 
8765 LX Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Handelsonderneming ECOhûs Fryslân B.V.
Dyksicht 18
8765 LX Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting Tabir 
Estrikwerk 12 
8754 BX Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting Victoria Non Sine Proelio
Botterstraat 62
8754 AD Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
JJ Consultants B.V. 
De Muonts 19 
8748 BE Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Horse & Outdoor
Tolheksleane 2
8821 MD Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
Aannemings- en Timmerbedrijf Ouderkerken 
Waltaweg 35 
8765 LN Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Cuperusworks
Kooireed 1
8756 JN Piaam (Gemeente Wûnseradiel)
Chanceux Fashion 
De Gearen 8 
8754 KC Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Eco J.A.T. Holding B.V.
It String 12
8754 GS Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting GRUTSK 
De Wijting 1 
8754 AE Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Online Business Women
Smidstraat 5
8746 NG Schraard (Gemeente Wûnseradiel)
Hilde Talstra 
Grote Reed 5 
8821 LR Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
Mondzorg Makkum B.V.
Cynthia Lenigestraat 22
8754 CD Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
PB productions 
Tsjerkelân 24 
8748 BH Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
AICS service
Dijksterbuursterlaan 26
8821 LK Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
De Nije Haven 
Schoolbuurt 8 
8823 SP Lollum (Gemeente Wûnseradiel)
Kraanverhuurbedrijf J.T. Bouma
Freerk Faberweg 9
8763 XC Parrega (Gemeente Wûnseradiel)
Kuijpers Industrie B.V. 
It Gruthôf 2 A 
8754 GZ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
JBSERVICE
Ds L Touwenlaan 30
8754 BS Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Verf technische advies Rinia Makkum 
De Geep 36 
8754 BJ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting Dream Team
Zuiderlaan 3
8746 NE Schraard (Gemeente Wûnseradiel)
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback