Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wûnseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2396
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum Fr
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Timmer- en onderhoudsbedrijf F. Gietema B.V.
Turfmarkt 91
8754 CJ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)

Gemeente Wûnseradiel
Wûnseradiel
Tonny Leeuwen Sporthorses 
van Camminghaweg 36 
8822 WD Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Balijn
Boerestreek 1
8757 JR Gaast (Gemeente Wûnseradiel)
G. Bleeker Holding B.V. 
Grote Zijlroede 5 
8754 GG Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Kroondijk Straalwerken
Schwartzenbergweg 38
8743 KZ Hichtum (Gemeente Wûnseradiel)
Hilhorst Bemiddeling 
Caspar de Roblesdijk 36 
8751 TJ Zurich (Gemeente Wûnseradiel)
Klaas Kuperus Holding B.V.
Buren 4
8754 CX Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Maatschap D.F. & G.C. Ettema - van Dijk 
Exmorrazijl 5 
8759 LP Exmorra (Gemeente Wûnseradiel)
Cuperus Taal en Communicatie
Krommesloot 3
8754 GD Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Marswâl Makkum 
Meerswal 3 
8754 JA Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Multimedia Hendry
Dorpsstraat 88
8759 LE Exmorra (Gemeente Wûnseradiel)
E. & E. Oosterhaven 
De Skilbank 5 
8754 HP Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Geert Schuurman Keramiek
De Stuit 9
8748 GH Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
kamperen met de auto.nl 
De Pôlle 9 
8754 GW Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Melkveebedrijf Hilarides
Bootland 3
8749 TK Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
Surf N Sail Makkum 
Kerkstraat 45 
8754 CR Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting Van Donia
De Finne 17
8754 GT Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Smink Installatietechniek 
De Tille 9 
8822 WE Arum (Gemeente Wûnseradiel)
ECOhûs Fryslân B.V.
Dyksicht 18
8765 LX Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Haarstudio Sabine 
van der Weijstrjitte 1 
8759 LG Exmorra (Gemeente Wûnseradiel)
Restaurant Allingawier
Kerkbuurt 21
8758 LE Allingawier (Gemeente Wûnseradiel)
Ed Schoot maritime support 
Tsjerkelân 12 
8748 BH Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Damon Heeres
Idserdaweg 4
8762 PM Hieslum (Gemeente Wûnseradiel)
Okajohn 
Pastorijelân 3 
8747 NJ Wons (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting Administratiekantoor Haarsma Tjerkwerd
Waltaweg 6
8765 LP Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback