Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wûnseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2396
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum Fr
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Peter Dijkstra Jachtservice V.O.F.
Strânwei 13
8754 HA Makkum (Gemeente Wûnseradiel)

Gemeente Wûnseradiel
Wûnseradiel
Automobielbedrijf Jaarsma 
Ridderdijk 11 B 
8741 KE Hartwerd (Gemeente Wûnseradiel)
A. Walstra Beheer B.V.
Sytzamaweg 43
8822 VB Arum (Gemeente Wûnseradiel)
J.M. Reitsma Handel & Techniek 
Dorpsweg 12 
8755 JH Idsegahuizum (Gemeente Wûnseradiel)
Handelsonderneming JaapSelf
Ferwouderpad 2
8763 MC Parrega (Gemeente Wûnseradiel)
Auxilia B.V. i.o. 
De Jister 21 
8754 GM Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Sexy-voor-jou
Cynthia Lenigestraat 20
8754 CD Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
H. Sijtsma Handel en Transport 
Tolheksleane 2 
8821 MD Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
Providens
Botterstraat 67
8754 AB Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Mts. J. Wagenaar 
Allengaweg 11 
8822 WJ Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Yme Joustra
Gysbert Japiksweg 51
8748 CL Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Moduluxe Beheer B.V. 
Engwierderlaan 19 
8754 JE Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Selva Holding B.V.
De Knokkels 17
8754 HM Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Kiewiet 57 Holding B.V. 
Jan Aukemabuorren 10 
8821 ME Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
Schola Bruining
van Camminghaweg 28
8822 WD Arum (Gemeente Wûnseradiel)
MKKM.frl 
Kerkstraat 37 
8754 CR Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
De Welstand
Molenlaan 52
8749 TH Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
Hoekstra Montage 
Schoolstraat 3 
8751 TG Zurich (Gemeente Wûnseradiel)
Trientsje's bern
De Geep 9
8754 BH Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Het Fotolokaal 
Kerkstraat 19 
8765 LK Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Liftservice Göebel
De Wijting 26
8754 AG Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Boppe Veterinaire Diensten B.V. 
De Spinnekop 11 
8748 BG Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Danny Ross Schilderwerken
De Muonts 17
8748 BE Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
V.O.F. G. en F. Giliam 
Buitendijk 1 
8749 TL Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting Gouden Land
Molenlaan 32
8749 GP Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback