Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wûnseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2396
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum Fr
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Ria's kraamzorg
Polle 14
8822 VE Arum (Gemeente Wûnseradiel)

Gemeente Wûnseradiel
Wûnseradiel
Vakantiehuis Op de Terp 
De Terp 30 
8748 EH Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Femke Zorg(t)
Baarderbuorren 9
8822 WR Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Timmerbedrijf Freerk Kootstra 
Dyksicht 3 
8765 LX Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Skillder Entertraining
Trasmolen 16
8754 GX Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Firma Van Dijk 
Sotterumerdijk 15 
8753 JA Cornwerd (Gemeente Wûnseradiel)
De Kinderen van September
Arumerweg 53
8748 AB Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
S. Sijtsma 
It Ald Hôf 18 
8822 WP Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Studio IN
Horstweg 21
8763 MR Parrega (Gemeente Wûnseradiel)
Vis Per Mare 
Workumerdijk 4 
8754 EZ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Q-packsz
Waubertstrjitte 12
8763 MS Parrega (Gemeente Wûnseradiel)
V.O.F. DE VAART 
Veldreed 1 
8755 JM Idsegahuizum (Gemeente Wûnseradiel)
NoflikSitte
De Greiden 8
8754 KG Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
MKKM.frl 
De Kamp 6 
8754 KA Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
S. Rinia Holding B.V.
De Munniksplaat 1
8754 HG Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Vereniging van eigenaars gebouw Middenstraat 7 en Schoolbuurt 14 te Makkum 
Middenstraat 7 
8754 CT Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Mevrouw de Molenaar
Molenweg 43
8748 CN Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Ronald de Krijger 
Tsjerkelân 34 
8748 BJ Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Pier Eringa
Doniaweg 25
8742 KR Burgwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Hengeveld Schilderwerken 
De Munniksplaat 1 
8754 HG Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting Feestcommissie Burgwerd
Schoolstraat 14
8742 KM Burgwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Loonbedrijf J. Kramer 
Bayumerleane 3 
8822 WS Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Dijxtra Stalling
Tolheksleane 4
8821 MD Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
FAN e SINNE 
Tynjestrjitte 1 
8763 ML Parrega (Gemeente Wûnseradiel)
Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel U.A.
Meerweg 7
8758 LC Allingawier (Gemeente Wûnseradiel)
<<  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback