Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wûnseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2396
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum Fr
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Stichting Dryltser Duo Fiets
Singel 5
8765 LL Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)

Gemeente Wûnseradiel
Wûnseradiel
Nest Home & Styling 
De Greiden 4 
8754 KG Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Café Restaurant Beaufort
De Holle Poarte 2
8754 HC Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Hotel De Vigilante Vastgoed B.V. 
De Holle Poarte 10 
8754 HC Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
AvS, waarnemend huisarts
Blokmakersstraat 14
8754 GC Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Hiemstra Afbouw 
Kerkeburen 46 
8754 EA Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
De Jong CDE
Kerkeburen 23
8754 CZ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Rick Band Techniek 
Steenlaan 3 
8751 TB Zurich (Gemeente Wûnseradiel)
De Greidemûne B.V.
De Tsjasker 9
8748 DV Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Melkveehouderij Falkena-Mensonides 
Buren 18 
8745 NB Longerhouw (Gemeente Wûnseradiel)
T.A.S. Posthumus Beheer B.V.
Doniaweg 11
8742 KR Burgwerd (Gemeente Wûnseradiel)
J.J. Altenburg 
Sjungadijk 22 
8742 KL Burgwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân
De Muonts 37
8748 DZ Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
AVA Marine 
Trasmolen 19 
8754 GL Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
dve metselwerken
van Camminghaweg 19
8822 WB Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Hijlkema Wynpark B.V. 
Baburen 7 
8765 LS Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Coen's Loft.
Singel 8 A
8765 LL Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Mts. Lijcklama à Nijeholt 
Aaltjemeerweg 16 
8761 PA Ferwoude (Gemeente Wûnseradiel)
Seizoensgebonden
De Pleatsen 2
8754 KE Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Hotel De Vigilante Beheer B.V. 
De Holle Poarte 10 
8754 HC Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Voedingscoach - Gewichtsconsulente Chantal van der Weerd
Bleekstraat 9 A
8754 CK Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Praktijk Heeara 
Tichelwerk 22 
8754 CB Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Voet bij Stuk
De Dôle 11
8748 GA Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Vereniging van Eigenaren Villapark Mooi Gaasterland 
van Camminghaweg 36 
8822 WD Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Axioma Straight Management
Gooyumerlaan 8
8747 NZ Wons (Gemeente Wûnseradiel)
<<  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback