Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wûnseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2396
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum Fr
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Amigo Parrega
Trekweg 4 A
8763 MD Parrega (Gemeente Wûnseradiel)

Gemeente Wûnseradiel
Wûnseradiel
S. Jaspers Engineering & Support 
It Ferset 17 
8754 LB Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
H.F. van der Brug
Easthimmerwei 7
8748 EE Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Te Gekke Creaties 
Buren 3 
8823 SL Lollum (Gemeente Wûnseradiel)
Multiservice Huitema
De Dobbe 5
8822 WL Arum (Gemeente Wûnseradiel)
A. M. Jorna 
van Camminghaweg 27 
8822 WB Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Restwerk
Julianastraat 16
8822 VX Arum (Gemeente Wûnseradiel)
LukkesWaterstof B.V. 
Sytzamaweg 62 A 
8822 VD Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Food River
Winkelsterlaan 4
8821 LX Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
Douwe út Kimswert 
Greate Pierwei 21 
8821 LV Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
De Gulle Pracht
Jan Timmerstraat 6
8821 LT Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
JeugdWijze 
Harlingerweg 7 
8821 LD Kimswerd (Gemeente Wûnseradiel)
V.O.F. De Boer - Hottinga
Atseburenweg 2
8762 PJ Hieslum (Gemeente Wûnseradiel)
S. de Witte & L. Lendle & S.S. de Witte 
Wonnebuursterweg 10 
8761 PG Ferwoude (Gemeente Wûnseradiel)
I VVonder
Meerweg 22
8758 LC Allingawier (Gemeente Wûnseradiel)
Meat Yoram 
Buren 2 
8757 JX Gaast (Gemeente Wûnseradiel)
IJsselmeer Verhuur
De Munniksplaat 7 A
8754 HG Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Pand 17 Vintage and More 
Voorstraat 17 
8754 EV Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Ensino B.V.
Kerkstraat 35
8754 CR Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
JH-Coaching 
Bleekstraat 36 A 
8754 CL Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting Makkum Art
Turfmarkt 75
8754 CJ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Tyno Projects B.V. 
Turfmarkt 57 
8754 CJ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
WB Solutions
Dorpsweg 3
8753 JC Cornwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Mts. D. Hilarides 
Kleinehuisterweg 2 
8749 TJ Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
C.J.F. van Balen
Rijpenderlaan 2 A
8748 CW Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
<<  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback