Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Wûnseradiel  
 
 
Aantal bedrijven: 2396
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum Fr
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
yetvisser
van Osingaweg 56
8744 EX Schettens (Gemeente Wûnseradiel)

Gemeente Wûnseradiel
Wûnseradiel
Hajé Afsluitdijk Zurich B.V. 
Viaduct 3 
8751 TL Zurich (Gemeente Wûnseradiel)
Muzyk
Rytseterp 2
8765 PC Tjerkwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Limousin Farm Fryslân 
Boerestreek 25 
8757 JR Gaast (Gemeente Wûnseradiel)
Strikjes en Bretels
It Ferset 35
8754 LB Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Risolto 
De Hiemen 2 
8754 KJ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Sem Molendijk
It Mêd 11
8754 KK Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
De Penjumer Ulefeltsjes 
Lammert Scheltesstraat 12 
8749 GV Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
Dienstverlening Eringa
Kapelstrjitte 3
8742 KN Burgwerd (Gemeente Wûnseradiel)
M.S. van der Geest Allround Support 
van Abbemastrjitte 8 
8823 SZ Lollum (Gemeente Wûnseradiel)
Piet Wierda
van Camminghaweg 3
8822 WB Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Minnema state 
Sytzamaweg 47 
8822 VB Arum (Gemeente Wûnseradiel)
Koomen Advies
Strandweg 3
8749 TG Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
Bestevaer Yachtbuilders B.V. 
De Stienplaat 7 
8754 HE Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Faber supervisie
Lammert Scheltesstraat 5
8749 GT Pingjum (Gemeente Wûnseradiel)
J.S. Duiven Beheer B.V. 
Kloosterweg 7 
8742 KV Burgwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Duiven Dierenartspraktijk B.V.
Kloosterweg 7
8742 KV Burgwerd (Gemeente Wûnseradiel)
Van Wingaarden Tandheelkunde 
Bolswarderweg 13 
8759 LA Exmorra (Gemeente Wûnseradiel)
Stichting De Spintol Poppenhuizen
Ds Wilhelmus à Brakelstr 12
8759 LS Exmorra (Gemeente Wûnseradiel)
De Nynke Pleats 
Buren 25 
8756 JP Piaam (Gemeente Wûnseradiel)
STICHTING SAM
De Bollen 19
8754 DJ Makkum (Gemeente Wûnseradiel)
Bouwhandel Friesland 
Schoolstraat 22 
8822 VP Arum (Gemeente Wûnseradiel)
By-Tess voeding enzo
It Partoer 20
8748 GM Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
Rapidobouw B.V. 
Schoolstraat 13 
8748 AS Witmarsum (Gemeente Wûnseradiel)
S. Kooistra
Sotterumerdijk 1
8753 JA Cornwerd (Gemeente Wûnseradiel)
<<  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>   
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback