Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 106038
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Benny Bakker Music
Pelmolensstraat 2
8501 GW Joure


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Charter Nautor Swan
Zuiderhaven 71 A
8861 CM Harlingen
NBF koeriers
Schoolstraat 18
8517 HR Scharsterbrug
Totaal Service Hiemsta
Hanebalken 151
9205 CL Drachten
WjWorking
Gouden Boaijum 138
8621 JW Heeg
Johan Goslings
Engelsestraat 25
8913 BE Leeuwarden
Pompeblêd Waarneming
Henriëtte Roland Holstweg 20
8448 RV Heerenveen
Hof van Friesland B.V.
Zuiderhaven 71 A
8861 CM Harlingen
De Vrede Onroerend Goed B.V.
Stasjonswei 2
8851 EX Tzummarum
De Kern / Harlingen GSS
Gerrit Schuilstraat 7
8861 VJ Harlingen
Putsjebedriuw Rijpkema
It Hôf 36
8511 AG Goingarijp
Pizzeria Pompeï Harlingen
Grote Bredeplaats 13
8861 BA Harlingen
Artz Director
De Opslach 1
8934 DB Leeuwarden
Gastouderopvang 't Kokkeltje
Horscamp 26
8861 TP Harlingen
Bouwmarkt Grou B.V.
Stationsweg 86
9001 EJ Grou
Buchener International
Suderheide 14
9203 TJ Drachten
Woudstra Medisch Advies
Boeier 9
9051 PP Stiens
Amster creative solutions
Fernandolaan 11
8881 EM West-Terschelling
Sfena
Kromhoek 38
9249 NE Frieschepalen
H.R. Meijer
De Kastanje 21
9251 NT Burgum
Succesvolmarketing
Rietpol 104
9207 EJ Drachten
S. Kloosterman Grondwerken
Van Stolbergstrjitte 46
9288 BH Kootstertille
Biljartvereniging Us Fertier
De Rival 3
8401 WP Gorredijk
Fleurig en Kleurig
Foarwei 85
9298 JD Kollumerzwaag
Lanting Omgevingsadvies
Ermeline 35
9291 JK Kollum
<<  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback