Ga naar de 2miljoen.nl startpagina
2miljoen.nl bij Favorieten Home 
 
  
 
Bedrijven:
Naam Regio  
Friesland
 
 
Aantal bedrijven: 106038
Filter op:  Naam Adres Postcode Plaats  
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel

bouwnijverheid
consumentenartikelen
elektriciteit, aardgas en water
financiële instellingen
gezondheids- en welzijnszorg
horeca
industrie
landbouw, jacht en bosbouw
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
onderwijs
openbaar bestuur
vervoer, opslag en communicatie
visserij
winning van delfstoffen
zakelijke dienstverlening
Dieetzorg Friesland
Mûnewei 14
9104 CX Damwâld


friesland.coolbegin.com
friesland.nl
friesland.startkabel.nl
Fryhoo
Fryslân Links website

Sjoerd Dijkman
Alde Terp 15
9101 SC Dokkum
Jaap's Handel
Westerbolwerk 30
9101 MG Dokkum
M van der Meulen
Spoorstraat 3
9101 JB Dokkum
DB Chalets
Rondweg-West 35 A
9101 BE Dokkum
De Groot Beheer B.V.
de Trije 1
9084 AP Goutum
Foto's door Dirk
Lemoenappel 5
9076 LC St.-Annaparochie
Fokkersvereniging voor het Ruischaap
Ottemawei 7
9067 DT Readtsjerk
De IJscoman
Finsterbuorren 5
9057 LD Jelsum
Maatschap Porte
Stienzer Hegedyk 39
9051 TA Stiens
Somniferum B.V.
Dyksterhuzen 30
9045 TT Bitgummole
Schoonheidssalon Jildou
Buorren 37
9041 AX Berltsum
Veldman Techniek
Kerkebuurt 11
9011 VM Jirnsum
Hartmans Bouwbedrijf
Wartensterdyk 3
9005 XS Wergea
Diamondbacks-Exclusive Club
Braksân 69
8939 ED Leeuwarden
FEM vastgoed B.V.
Ytsjesân 97
8939 DN Leeuwarden
HHC Consultancy
Het Var 63
8939 BJ Leeuwarden
JSF Recruitment B.V.
Icarusweg 10 a
8938 AX Leeuwarden
Business Golf Leeuwarden
Jupiterweg 1
8938 AD Leeuwarden
A. de Jong woning en projectinrichting
Huizumerlaan 104
8934 BK Leeuwarden
De Ingeving
Nijlânsdyk 227
8931 GJ Leeuwarden
City Tax Friesland
Blitsaerderleane 21 a
8927 AL Leeuwarden
Tipsy Tinus
Tolhûswei 2
8927 AH Leeuwarden
Bouffies Doner
Humaldastate 29
8926 RD Leeuwarden
Ontwikkelmaatschappij Overijsselselaan B.V.
Swingmastate 1
8925 LD Leeuwarden
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  
 
gebruiksvoorwaarden | sitemap | feedback